Петя Аврамова: За три години са ремонтирани над 2000 километра пътища с пари от бюджета и ЕС

По време на парламентарния контрол министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова изтъкна, че не са малко усилията на МРРБ и на Агенция "Пътна инфраструктура" за ремонт и рехабилитация на републиканската пътна мрежа /РПМ/.

"Разбира се, не всички пътища успяваме да приведем в отлично състояние. Това изисква значителен ресурс и време, но МРРБ и всички структури работят усилено за изграждането и поддържането безопасна и комфортна инфраструктура, която гарантира свързаността между отделните региони, както и свързването с Европа", заяви министърът.

Тя съобщи, че километрите ремонтирани пътни участъци за периода 2017 - 2020 г. със средства от държавния бюджет - 1637,883, а с пари от фондове на ЕС - 432,322.

Министърът посочи, че за периода май 2017 г. - октомври 2020 г. МРРБ е осигурило значителен финансов ресурс от държавния бюджет и по програми на ЕС за рехабилитация и поддържане на РПМ, която е с дължина 20 000 километра. 

Средствата за поддържане в посочения период са в размер на 488 370 247 лева, сумите са ремонт на пътища и съоръжения от държавния бюджет са 1,271 млрд. лева, целевите средства от държавния бюджет за изпълнение на обекти по програма "Аварийни ремонти" са 31 млн. лева.

По ОПРР са сключени 31 договора за безвъзмездна финансова помощ за финансиране на рехабилитацията на пътни отсечки с обща дължина 552 километра, а общият размер на предоставената помощ е 396,3 млн. лева или 94 на сто от бюджета на процедурата. 

По програмата "Текущ ремонти", само на магистралите "Тракия" и "Хемус" са завършени ремонти на десет виадукта, а в процес на изпълнение са ремонтните дейности на още 18 съоръжения. Освен това се изпълняват ремонти на десните тръби на тунелите Ечемишка и Витиня. По програмата "Основен ремонт" са ремонтирани седем съоръжения в областите: Враца, Перник, Бургас, Сливен, Варна, а по ОПРР са ремонтирани 62 броя големи съоръжения и изградени два броя нови такива.

Коментари

Задължително поле