Печалбата на банките намаля с 43 на сто

Депозитите на граждани в банките нараснаха с 630 млн. лв. за месец, съобщиха от БНБ.

Депозитите надминаха 100 млрд. лв.

Свива се доходът от лихви

Печалбата на банките в страната до края на октомври е 796 млн. лв., което е с 598 млн. лв. (42,9%) по-малко спрямо същия период на миналата година, обявиха от БНБ. За това допринася намалението на нетните доходи на банките от лихви със 123 млн. лв. (-5,3%). Наред с това разходите за обезценка на проблемните кредити възлизат на 691 млн. лв. за първите десет месеца на 2020 г., при 385 млн. лв. година по-рано.

Кредитният портфейл на банките през октомври нараства със 778 млн. лв. и достига 69,1 млрд. лв., като най-голямо е увеличението на заемите за нефинансови предприятия - с 661 млн. лв. (+1,8%). Кредитите за домакинства се увеличават със 194 млн. лв. (+0,8%).

През октомври депозитите в банките нарастват с 33 млн. лв. и в края на месеца достигат 101,2 млрд. лв. Депозитите на домакинствата се увеличават с 630 млн. лв. (+1,1%), а тези на други финансови предприятия като пенсионни фондове и застрахователи – с 261 млн. лв. (+7,8%). Спад с 504 млн. лв. (-11,1%) е отчетен при депозитите на кредитните институции, докато ресурсът от нефинансовите предприятия и от сектор държавно управление намалява съответно с 289 млн. лв. (-0,9%) и 64 млн. лв. (-2,4%).

Собственият капитал в баланса на банките възлиза на 15,2 млрд. лв. в края на октомври, като за месец се увеличава със 101 млн. лв., главно под влияние на растежа на печалбата.

Коментари

Задължително поле