Печалбата на 59 фирми нарасна с над 10 млн. лв.

Нефинансовите предприятия внесоха в хазната 1,9 млрд. лв. корпоративен данък

Резултатите на 11 компании рязко се влошават

В страната има 59 нефинансови предприятия, които не само отчитат големи печалби, а и се развиват с изключително бързи темпове. Към края на 2017 г. нетните приходи в държавната хазна от корпоративен данък на 59 дружества са се увеличили с над 1 млн. лв., пише в отчета на Националната агенция за приходи за дейността й през миналата година. При положение, че корпоративният данък е 10%, се оказва че печалбата на тези 59 дружества се е увеличила с над 10 млн. лв. Общият размер на платения от тези компании корпоративен данък е нараснал със 177,3 млн. лв.

Нефинансовите предприятия, чийто финансови резултати се увеличават най-много са от икономическите дейности: “Далекосъобщения”, “Добивна промишленост”, “Преработваща промишленост”, “Електроразпределение”, “Производство на ветеринарни продукти”, “Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура”, “Спомагателни дейности във въздушния транспорт”, “Неспециализирана търговия на едро”. Но любопитното е, че една от компаниите, която е обявила ръст на печалбата си с повече от 10 млн. лв., работи в сектора “Производство на игри и играчки”.

Докато тези 59 дружества се развиват изключително успешно, други 11 са обявили сериозен спад на финансовия резултат. Към края на 2017 г. нетните приходи в хазната от корпоративен данък на 11 дружества са намалели с повече от 1 млн. лв. спрямо предходната година. Това означава, че тяхната печалба се е свила с над 10 млн. лв. Общият размер на приходите в държавния бюджет от тези дружества е с 29,4 млн. лв. по-малък от предходната година. Тези 11 предприятия са от икономическите дейности: “Планиране, координиране и управление на електроенергийната система на България”, “Производство на сода”, “Производство на храна и напитки”, “Далекосъобщения”, “Електроразпределение”, “Добивна промишленост” и др.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Икономика