Пишат правила за лошите кредити

Снимка: Архив

Европейската комисия представи мащабни мерки за справяне с лошите кредити в ЕС. Пакетът включва няколко основни елемента. На първо място ще се обезпечи достатъчно покритие от банките за загубите по бъдещи необслужвани кредити. Ако дадена банка не осигури определеното минимално покритие, сумите ще се приспадат от собствените ѝ средства. Предлага се и ускорено извънсъдебно изпълнение за събиране на вземания по обезпечени кредити без да се стига до съд, но само след като банките и клиентите са се споразумели за ускорен механизъм за събиране на вземанията. Процедурата няма да се прилага за потребителски кредити.

С третото предложение се насърчава развитието на вторични пазари за лоши кредити. В предложената директива се формулират общи стандарти за лицензиране и надзор на фирми, които купуват лоши заеми, и се установяват правила за осъществяване на тази дейност в целия ЕС. Последното предложение е за създаване на национални дружества за управление на активи, но то няма да има задължителен характер.

Коментари

Задължително поле