Платформа ще свързва наши социални предприятия с партньори от ЕС

Продукцията им ще се продава с отличителна марка

Министерството на труда и социалната политика разработва платформа, чрез която нашите социални предприятия ще могат да контактуват със сродни фирми в ЕС. Това съобщи зам.-министър Султанка Петрова при откриването на Втория регионален форум за социално предприемачество във Варна, организиран от МТСП и Националния съвет на трудово-производителните кооперации.

Платформата ще отвори пазара за родните фирми, тъй като чрез нея те ще могат да обменят добри практики и да се кооперират с европейски партньори. В нея ще функционира и своеобразна електронна трудова борса, тъй като работодатели от сферата на социалната икономика ще могат да предлагат свободни места, допълни Петрова.

Тя припомни, че от началото на октомври работи регистърът на социалните предприятия. Всяка вписана в него фирма ще получава безплатно сертификационна марка, която ще отличава продуктите й на пазара. Други предимства за регистрираните предприятия ще са приоритетното кандидатстване с проекти по бъдещата ОП "Развитие на човешките ресурси", пред фонд "Социална закрила" и по програмите на Агенцията за хората с увреждания, обясни Петрова.

"Даваме възможност хората да са активни. Целта ни е да включим уязвимите групи в пазара на труда чрез социалната икономика, която в рамките на ЕС осигурява заетост на 14 млн. души", подчерта зам.-министърът. Според нея приетият механизъм към Закона за социалната и солидарна икономика фиксира ясни правила, които ще вкарат в регистъра само реални социални предприятия. Преди промените те бяха близо 4500, но повечето не отговаряха на изискванията. На форума във Фестивалния и конгресен център областният управител Стоян Пасев заяви, че 10% от щатния състав на областната администрация е зает от хора от уязвими групи.

Открито бе и изложение на стоки, произведени от ТПК. Представители на участващите кооперации споделиха, че основните им проблеми са ниските цени на поръчките на ишлеме, липсата на квалифицирани кадри и конкуренцията на китайските и турски стоки, които са по-некачествени, но и по-евтини.

Коментари

Задължително поле