Плащат пътя на още учители

Държавата ще покрива транспортните разходи на пътуващите учители, които преподават в селища с до 30 000 жители, а не както досега само на тези, работещи в селища с до 5000 души. Промяната ще важи със задна дата от 1 януари 2017 г.

Утре министерството на образованието ще публикува за обществено обсъждане проект за промяна в Наредба №1, която урежда този въпрос, съобщи министър Николай Денков пред БНР.

Според Закона за предучилищното и училищното образование държавата възстановява пътните разноски на педагозите само ако училището е в „малко населено място“. Действащата наредба на МОН приема за малки селищата с до 5000 души.

С предлаганата промяна се определя шест пъти по-висока горна граница на броя жители в „малко населено място“.

В момента държавата покрива транспортните разходи на около 12 300 учители, което е 74% от всички пътуващи педагогически специалисти. След промяната в наредбата ще бъдат обхванати 90% от педагозите, които преподават извън населеното място, в което живеят. Това са над 14 600 от общо 16 500 пътуващи учители.

Промяната е резултат от прилагането на методика, основана на числеността на населението по данни на ГРАО.

Отчетени са два критерия. Първият е разпределението на населението по населени места, Взет е предвид и броят жители в областните административни центрове. Той се прилага, за да не се допусне областен град да попадне в групата на малките населени места. Към декември 2016 г. областният център с най-малък брой жители е Смолян - там трайно живеят малко над 30 000 души.

Коментари

Задължително поле