Пловдивският университет домакин на национална кръгла маса за наставничеството в предучилищното и училищното образование

Национална кръгла маса на тема „Ролята на наставничеството в системата на предучилищното и училищното образование“ ще се проведе този петък в града под тепетата, а неин организатор е Департаментът за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти (ДКПРПС) към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

„Един от основните проблеми, свързани с провеждане на политики по отношение на подобряване на качеството на българското училищно образование, е свързан с професионализма на учителите и на педагогическите специалисти като цяло чрез повишаването на тяхната квалификация. Събитието ще се фокусира върху един от основните аспекти на тази квалификация, а именно осигуряването на професионалната подкрепа, осъществявана в процеса на адаптация и развитие на педагогическите специалисти”, коментира проф. д-р Галин Цоков, директор на ДКПРПС към ПУ „Паисий Хилендарски”.

Той уточни, че с влизането в сила на ЗПУО и Наредба 12 на МОН са се създали нормативни условия за успешното реализиране на този елемент от процеса на професионалното развитие на учителите. Въпреки това в образователните институции има съществени дефицити по отношение на практическото реализиране на процеса на наставничеството. Липсата на нужните консултационни структури в училищните организации, прекъснатата връзка между университет и училище, свързана с професионалната адаптация на завършилите студенти в условията на училищната среда водят до съществени проблеми в системата на българското училищно образование. Сред тях са липсата на мотивация за професионално развитие на новопостъпили учители и трудната адаптация в условията на училищна организация”, обясни проф. Цоков.

От тази гледна точка основна цел на организираната кръгла маса е да фокусира вниманието на представителите на педагогическата общност – учители, директори, представители на РУО и МОН, представители на общински образователни администрации, университетски преподаватели, към ключовия аспект от професионалната квалификация на педагогическите специалисти, а именно – осъществяването на професионалната подкрепа и ролята на наставничеството в процеса на адаптация и развитие на учителите в образователните организации.

Основните теми, които ще се дискутират по време на националната кръгла маса в Пловдив, ще бъдат „Същност и функции на наставничеството в образованието“; „Формиране и развитие на екипи в позитивна образователна среда“ и „Оценка от резултатите на наставничеството на новоназначени учители“. Предвижда се като презентатори в отделните панели да се включат както университетски преподаватели, учители-наставници и директори, които да споделят положителен опит и иновативни подходи, прилагани в процеса на наставничество.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Образование