Пловдив домакин на национална конференция „Насилието и детето на ХХІ век”

Национална конференция с международно участие на тема „Насилието и детето на XXI век” ще се проведе в четвъртък и петък в „Гранд хотел Пловдив” в града под тепетата. Форумът се организира съвместно от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и Държавна агенция за закрила на детето, а участници в него ще бъдат депутати, представители на министерства и неправителствени организации, общински кметове, университетски преподаватели, изследователи от БАН, учители и училищни директори, представители на Съвета на децата и др.

Проблемът за насилието постепенно се превърна в основна тема както за експертите и висшите мениджъри, които формират социалната и образователната политика в страната, така и за професионалистите, работещи с деца и ученици. Един от най-често задаваните въпроси в медиите касае справянето със зачестилите форми на насилие над деца и между деца. Тази тема също така привлича интереса на изследователите, които проучват спецификата и разпространението на насилието в различните социални сегменти - училището, семейството и обществените места като цяло.

В този смисъл основната цел на Конференцията е да фокусира вниманието на представителите на централните ведомства, общини, училищни директори, учители и социални работници върху два ключови аспекта на насилието над и между децата - теоретико-концептуални и практически. Основните теми, които ще се дискутират в двата дни на конференцията в Пловдив, ще бъдат: „Насилието: концептуални предизвикателства”, „Медии, виртуално насилие и кибертормоз”, „”Насилието и позитивното развитие”, „Насилието и съвременното семейство” и „Прояви на насилие между деца”.

Коментари

Задължително поле