ПМГ „Васил Друмев” работи по проект с Националния екодоверителен фонд

ПМГ „Васил Друмев” работи по проект съвместно с Националния екодоверителен фонд. Проектът е озаглавен „Мост между действията за климата на европейско и на местно ниво“. Целта му е постигане на промяна в поведението на учениците, учителите и непедагогическия персонал към намаляването на потреблението на енергия.

В дейностите участват ученици от IX до XI клас с ръководители Генка Минчева и Галина Кирова.

В гимназията е създаден енергиен екип, който възприема себе си като „енергопросветители“. Заниманията на групата са свързани с практически измервания на температурата, осветлението, топлоенергията и въглеродния диоксид в различни части на училищната сграда.

На първата сбирка учениците се запознаха с измервателните уреди и бяха извършени първите измервания на температурата и светлината.

Във връзка с европейската седмица за намаляване на отпадъците и дейностите на проекта пестене на енергия в училище, енергийният екип посети фирма „Екстрапак ЕООД“ Велико Търново. Предприятието работи с енергия от възобновяеми енергоизточници – ветрови генератори, оползотворява рационално суровините и отпадъците от производството си. Екипът на проекта беше силно впечатлен от технологичния процес, който е изцяло автоматизиран и екологично издържан, съобщава официалният сайт на гимназията.

Коментари

Задължително поле