Поети и белетристи заедно на рецитал

Рядко в литературната практика у нас бихме могли да присъстваме на литературно четене на разказвачи. Обикновено те са пренебрегвани с мотива, че публиката не би могла да издържи четене на разкази или есета. Какво остава за откъси от романи! Съюзът на българските писатели обаче зададе нов тон в литературната събитийност, провеждайки трето по ред представяне на издадените от „Български писател” антологии „Пеещо дърво” (поезия, 550 стр.) и „Иде ли?” (проза, 650 стр.), посветени на 105-годишнината на организацията и включващи 515 поети и 220 белетристи.

Литературната вечер събра на 6 февруари в Българския културен център в София известни писатели, сред които бяха: Георги Константинов, Надежда Захариева, Николай Стоянов, Петя Йотова, Надя Попова, Христо Славов, Димитър Христов, Сергей Комитски, Бойко Беленски, Хайри Хамдан, Виктория Катранова, Светозар Аврамов, Анелия Янковска-Сенгалевич, Мая Панайотова, Нели Горанова, Тодор Костадинов, Татяна Костова. Всички те осъществиха импровизиран литературен микс чрез техни стихове и разкази.Гости на проявата бяха поетите-преводачи Румяна Захариева (Германия) и Виктор Мелник (Украйна).

Събитието се водеше от Боян Ангелов – председател на СБП. Присъстващите бяха приветствани от писателя Христо Славов – собственик на Българския културен център: „Тази вечер присъстваме на едно сериозно събитие. С всеки изминат ден ние четем страница след страница от тези стойностни книги – в това число и от класическото наследство, и от пишещите днес колеги. За мене това означава овладяване на повече литературна територия, проникване в мотивите на съставителите. Голяма отговорност е да бъдеш между две корици с класиците на българската литература. Считам, че тези сравнения за заложени от редколегията и са защитени по някакъв начин”.

За принципа на съставителство и критериите за подбор на творбите и авторите говориха Благовеста Касабова и Анжела Димчева

(съставители и редактори).

„Два месеца след излизането на книгите вече се чуха и критически оценки за тези две издания, в това няма нищо лошо – винаги е нужно да знаем къде се намираме и какво сме направили” – каза Боян Ангелов.

Коментари

Задължително поле