Позиция на Изпълнителна агенция “Одит на средствата от ЕС” по повод политически изявления в предизборната кампания: От „Продължаваме промяната“ уронват доброто име на ИА ОСЕС

Във връзка с разпространеното в медиите на 19.09.2022 г. изявление на политически лица от партия “Продължаваме промяната”, изразяваме категоричното си несъгласие с изложените твърдения за неправомерни действия в Изпълнителна агенция “Одит на средствата от ЕС”.

Тези изказвания, направени в чисто политически контекст в предизборна обстановка, уронват доброто име на Изпълнителна агенция “Одит на средствата от ЕС” (ИА ОСЕС) и могат да имат сериозни последиците върху системата за управление и контрол на средствата от ЕС.

ИА ОСЕС е Одитен орган по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския социален фонд и Европейския фонд за подпомагане на най-нуждаещи се лица, както и по Механизма за възстановяване и устойчивост.

Одитните органи във всички държави членки, в това число ИА ОСЕС, извършват одитните си ангажименти при стриктно спазване на приложимите регламенти и издадените от Европейската комисия указания, включително Указанията за одитиращите органи относно методите за формиране на извадки.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Политика