Половината висшисти с работа за среднисти

По-малко от половината наети на работа висшисти, които са завършили образованието си през последните пет години, работят на позиция, за която се изисква висше образование. През последната година този процент е 47,34 сочат данните от шестото поредно издание на Рейтинговата система на висшите училища в България, която беше представена в МОН. По този показател се отбелязва леко подобрение, като през 2015 г. заетите на по-ниско квалифицирана длъжност са били с около процент повече. Делът на завършилите, които не се осигуряват в страната, спада до 23% от близо 25% година по-рано.

Последните данни отчитат и лек спад на регистрираните безработни сред висшистите през последната година - от 3,74% на 3,38%. През 2016 г. средният осигурителен доход на завършилите български висши училища нараства до 1020 лв. от 925 лв. през миналата година.

Най-ниска безработица - под 1%, и най-висока степен на приложение на придобитото висше образование - над 90%, за поредна година се наблюдават сред завършилите професионалните направления „Медицина“, „Фармация“, „Дентална медицина“ и „Военно дело“. На другия край на класацията са завършилите туризъм, където по-малко от 20% са заети с дейност, при която се изисква висше образование по специалността.

Данните от рейтинговата система потвърждават наличието на големи различия в средните нива на доходи, безработица и приложение на придобитото образование в зависимост от завършеното направление и висше училище.

Коментари

Задължително поле