Получаваме прогнози за третата пенсия

Искаме информация за сумата по всяко време

5,52% е доходността на доброволните пенсионни фондове у нас

C промени в Кодекса за социално осигуряване ще стане възможно всеки да получи прогноза за размера на третата си пенсия. По този начин ще се знае какви суми ще получават на старини хората при определени вноски в своя доброволен пенсионен фонд. Текстовете са пуснати за обществено обсъждане от Министерството на финансите.

Промените на кодекса са нужни, за да може законодателството ни да отговаря на всички изисквания на европейската директива за дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване. Според мотивите на предложените промени, в момента липсва лесна за разбиране информация за хората, които правят доброволни вноски за трета пенсия.

Информация ще може да се изисква във всички фази - преди присъединяване към професионалната схема, в хода на осигуряването и в периода на изплащане на средства. С промените ще бъде регламентирано и по-детайлното прехвърляне на професионален към доброволен фонд, както и от и към чуждестранни институции за професионално пенсионно осигуряване. Ще бъде затегнат и надзорът от страна на КФН, като ще бъде извършвана детайлна оценка на риска на фонда. Една от записаните промени е въвеждането и на стрес-тестове.

Според данни на КФН средната годишна доходност на доброволните пенсионни фондове у нас за двугодишен период възлиза на 5,73%. Тази доходност е по-голяма от доходността на универсалните фондове заради по-голямата свобода за инвестиране при тези пенсионни схеми. За периода 30 юни 2016 – 29 юни 2018 г. годишната доходност на универсалните пенсионни фондове в страната е 4,45%, като тя се движи в границите от 1,45 до 7,45%.

4,47% е средната доходност на професионалните фондове, където се осигуряват работещите в първа и втора категория труд. Доходността на тези фондове е между 1,47% и 7,47%.

Коментари

Задължително поле