Помощ от посланици за касовите бележки

Изписването на покупната цена върху касовите бележки на бензиностанциите няма да даде обективна информация на потребителите.

Българската петролна и газова асоциация иска среща с Борисов

Изписването на покупната цена нарушава правилата за лоялна конкуренция

Потребителите няма да виждат печалбата

Проблемите, свързани с новите изисквания за касовите бележки от бензиностанции, бяха представени пред посланици и представители на посолствата на Великобритания, Австрия, Нидерландия, Румъния и Гърция в България. Срещата между посланиците и Управителния съвет на Българската петролна и газова асоциация се проведе по инициатива на асоциацията, а домакин на срещата беше представителството на Европейската комисия в България.

На срещата членовете на БПГА информираха представителите на дипломатическите мисии за опасенията си във връзка с влизането в сила от 1 октомври на текстове от Наредба Н-18 и негативните последствия от това. Според Наредбата от тази дата на касовите бележки от бензиностанциите трябва да се добави нов ред с “покупната цена” на горивото.

Според БПГА подобно изискване противоречи на основополагащите принципи на ЕС, както и на правилата за лоялна конкуренция. Покупната цена е търговска тайна, гарантирана от международното и националното право. Осветляването на подобна информация би могло да доведе до изкривяване на конкуренцията между търговските оператори, което не е в полза нито на потребителите, нито на търговците и като цяло - на българската икономика, посочват от БПГА.

Въвеждането на подобно правило би засегнало не само националния пазар, но и търговия с горива в ЕС, тъй като множество европейски фирми извършват доставки на територията на страната.

Обявяването на покупната цена не носи обективна информация за потребителите, тъй като в нея не са включени редица разходи на компаниите, като например съхраняване на държавни резерви, разходи по експлоатация, логистични и маркетингови разходи.

БПГА информира посланиците, че вече е потърсила среща с премиера Бойко Борисов, за да изложи опасенията си във връзка с влизането в сила на този текст от Наредба Н-18.

Коментари

Задължително поле