По-висок налог за джипове на фирми

Увеличението ще важи за „баничарки” и автомобили за доставки

В момента плащат до 100 пъти по-малко

По-високи данъци ще плаща бизнесът за всички автомобили до 3,5 тона, които са регистрирани като товарни. Това се отнася както за “баничарки”, които зареждат магазини с храна, така и за редица луксозни джипове, които са регистрирани от фирмата като товарни автомобили с категория N1. Значително по-високи ще бъдат и данъците за леките коли, които са оборудвани като товарни за да доставят например офис материали или части за машини.

Всички тези товарни автомобили ще се облагат като леки от началото на 2019 г. Това гласят промени в Закона за местните данъци и такси, които са пуснати за обществено обсъждане от Министерството на финансите.

В момента товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т се облагат с данък върху превозните средства в размер от 10 до 30 лв. за всеки започнат тон товароносимост. Именно затова, както и за да се правят опити за ползване на данъчен кредит по ДДС, редица мощни и луксозни джипове са регистрирани като товарни - с категория N1. По отношение на ДДС-то от НАП отдавна проверяват за какво реално се използва автомобила за да възстановят налога.

Според действащия закон обаче, собствениците на товарни автомобили с допустима максимална маса не повече от 3,5 т (категория N1), плащат в пъти по-нисък данък върху превозните средства, като икономията може да стигне над 100 пъти, което освен до неравнопоставеност между собствениците, води и до значителна загуба за общинските бюджети и създава предпоставка за използване на категорията N1 само с цел избягване на данъци, пише в мотивите на Министерството на финансите към законопроекта.

По данни на МВР към средата на април 2018 г. са регистрирани 308 260 броя товарни автомобили с допустима максимална маса до 3,5 т от 3550 марки и модели, от които над 2000 модела имат съответен аналог, регистриран и облаган като лек автомобил.

Промяната в закона цели премахване на неравнопоставеността между собствениците на едни и същи модели автомобили, част от които използват категорията N1 само за да ползват данъчно облекчение, тъй като налогът за тях е значително по-нисък отколкото за същия автомобил, регистриран като лек с категория M1.

Например за нов джип с максимално допустима маса 2,6 тона, регистриран като N1, данъкът в София сега е 39 лв. А с промените в закона ще стане около 250 лв., като точният размер ще зависи от мощността и екостандарта.

Коментари

Задължително поле