По-малко изисквания за търговията с горива

По-малки изисквания ще има към търговците на горива в страната.

Зареждаме от подвижни цистерни с касов апарат

Активи и гаранции според оборота

Премахват регулациите за фермерите

Намаляват изискванията за търговците на горива. А земеделските стопани ще могат да зареждат селскостопанските си машини от собствени резервоари с вместимост до 50 куб. м, които въобще няма да бъдат регистрирани. Това ще стане с промени в закона за горивата, които са внесени от Министерски съвет в парламента.

От няколко месеца тече регистрация на фирмите, които търгуват с горива, но с предложените промени изискванията към тях значително ще бъдат намалени.

За търговия на едро с горива и за съхраняване на нефт и продукти от нефтен произход извън данъчни складове фирмите ще трябва да имат активи или внесен уставен капитал според оборота им от предходната година, гласят новите текстове. Например, ако фирма има оборот под 5 млн. лв. капиталът й трябва да е поне 50 хил. лв. А за оборот над 50 млн. лв. изискваният капитал става 1 млн. лв. Сега в закона има изискване за 1 млн. лв. капитал или активи без значение какъв е оборотът на фирмата.

Въвеждат се и различни размери на обезпечението, което трябва да предоставят търговците на горива на едро. Като в предложените тестове има много голяма разлика между изискванията за най-малките и най-големите компании. Например фирма с оборот под 5 млн. лв. трябва да представи обезпечение за 15 хил. лв., а големите компании с оборот над 50 млн. лв. - обезпечение за 500 хил. лв.

С предложените промени се намаляват и изискванията за фирмите, които предлагат дистрибуция на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG). В момента законът изисква те да имат поне 10 000 собствени бутилки за газ, а с промените ще бъдат достатъчни 1000 бутилки.

Промените предвиждат още, че автомобили може да бъдат зареждани с гориво от преместваеми обекти или подвижни резервоари, стига те да са изпълнили изискванията на Закона за ДДС и на наредбата за отчитане на оборота.

Коментари

Задължително поле