По 700 евро ще получат социално слаби в Гърция, между тях и доста българи

Гръцкото правителство планира да раздаде 175 милиона евро от бюджетния излишък на страната под формата на коледни бонуси за социално слаби, между които и много българи.

За да получат тези бонуси, кандидатите следва да подадат електронно молби, които да са съобразени с поставените от правителството критерии. Електронната платформа отваря утре 17 декември. Koлeдният пoдapъĸ, нapичaн oт пpaвитeлcтвoтo "coциaлeн дивидeнт", щe достине до 700 евро.

Той ще бъде разпределен между многодетни семейства с 4 и повече деца, с облагаем семеен доход до 20 000 евро, семейства, в които поне един родител е дългосрочно безработен, над 12 месеца, с облагаем доход на семейството до 15 000 евро, както и на семейства със зависими деца с увреждания.

Допълнителни условия, касаещи чужденците в страната са, поне един от двамата родители на домакинството да пребивава законно на гръцката територия през последните 10 години, което да е видно от данъчната му декларация или и двамата да са данъчни резиденти на Гърция. Общият депозит на всички членове на домакинствата във всички вътрешни и чуждестранни банкови институции, както и текущата стойност на акции и облигации, не трябва да надвишават 20 000 EUR.

Коментари

Задължително поле