Правят асансьори в блокове с инвалид

Програмата важи и за къщи, кандидатите трябва да са изрядни към хазната

Държавата ще дава до 100 хил. лв. за изграждане на рампи, подемни платформи и асансьори в блокове и къщи, в които поне един от обитателите е инвалид. Това предвижда проект за Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност, който е пуснат за обществено обсъждане от Министерството на труда и социалната политика.

По програмата ще могат да кандидатстват собственици на къщи, както и етажна собственост на жилищни блокове, в които някой от собствениците на апартамент или член на неговото семейство е инвалид и има постоянен адрес в сградата. Ще се финансират само проекти за строително ремонтни работи за изграждане/поставяне на съоръжения за преодоляване на различни нива в жилищните сгради, в т.ч. рампи, подемни платформи и асансьори. Като е поставено условие съоръженията да не бъдат използвани за търговски цели. Стойността на всеки проект може да бъде от 12 хил. лв. до 100 хил. лв. с ДДС. Кандидатите за финансиране ще трябва да представят и компакт-диск (CD) със снимки, доказващи липсата на достъпна среда в съществуващата жилищна сграда.

За финансиране няма да се допускат кандидати, които са подали невярна информация при попълване на документите, не са изпълнили задълженията си към социалното министерство по предходни договори, или имат задължения към държавата или общините, подлежащи на принудително събиране.

Общините ще оказват пълно съдействие при изготвяне на проектните предложения, пише в Програмата. Главните архитекти на общините (районите) ще издават безплатно виза за проектиране на рампата, подемната платформа или асансьора. Като ще преценяват законността на съществуващата жилищна сграда и реалната техническа възможност за изграждане или монтиране на съоръжението. Одобрението на инвестиционния проект и разрешението за строеж също ще се получават безплатно от главните архитекти на общините.

По програмата ще се финансират и проекти за преустройство на превозни средства на хора с трайни увреждания с доказан дефицит на долни или горни крайници. Стойността на всеки такъв проект може да бъде до 8000 лв. с ДДС.

За реализирането на програмата и приемането на документите от кандидатите ще отговарят две нови звена към социалното министерство. При класирането на кандидатите за рампи и асансьори ще се взима предвид дали в сградата има един инвалид или повече хора с увреждания.

Коментари

Задължително поле