Председателят на ВКС се постави над закона

Защо Лозан Панов скри имуществената си декларация от Сметната палата?

Когато миналия петък по обяд Сметната палата информира, че имуществените декларации за 2017-та година на лицата, заемащи висши държавни длъжности, са на разположение в публичния й регистър, едва ли някой е очаквал, че това може да се превърне в началото на края на злополучния мандат на т.нар. “председател” на Върховния касационен съд Лозан Панов.

За всеобща изненада се оказа, че от общо 36 лица – 25-те члена на Висшия съдебен съвет, главният съдебен инспектор и 10-мата инспектори в ИВСС, единствен Лозан Панов не е спазил изискването на чл. 2, ал. 1, т.15 от Закона за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни длъжности и не е подал декларацията си в Сметната палата. И докато мнозина се чудеха как е възможно председателят на Върховния съд на Република България да не спази нормативното изискване и да попадне в обща група с емблематичната депутатка от предишния парламент Анна Баракова, ситуацията ескалира до степен, че Лозан Панов дори си позволи да се поставя над закона.

За да оправдае неподаването на имуществена декларация, Панов използва интернет-страницата на ВКС, за да атакува Сметната палата. В сайта на ВКС се появи нарочно съобщение, в което се твърди, че считано от 1 януари 2017 г., председателят на ВКС нямал задължения да дава публичен отчет пред Сметната палата, а да подава декларации само пред Инспектората на ВСС. Фактът, че използва институционалния сайт на Върховния съд, а не се обръща към Сметната палата в лично качество, още повече, че в случая става въпрос за личните и тези на семейството му собствености и доходи, е показателен за това как Лозан Панов еднолично се разпорежда с най-висшата съдебна инстанция в държавата, без изобщо да има подобни правомощия. Нещо повече, с поведението си Панов за пореден път, еднолично и осъзнато, въвлича ВКС в междуинституционален спор, без изобщо да се съобразява и да се е допитал до мнението на върховните съдии, чийто авторитет бива употребяван.

Опитът на Лозан Панов да прикрие нарушението на закона и по-важното – желанието доходите и собствеността, неговите и тези на семейството му, да останат скрити от обществото, бе много бързо пресечен. Изключително навременната реакция на Сметната палата окончателно изобличи Панов и го постави в ситуацията на нарушител, който или не познава законите, или поставя себе си над тях. Което и от двете да е, показва тоталната несъвместимост на лицето Лозан Панов със заеманата от него длъжност – председател на ВКС. В цитирания по-горе текст от Закона за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни длъжности, ясно е описано, че точно 36 лица следва да направят публични имуществените си декларации. Единствен Лозан Панов не го е направил. Логичният въпрос, който следва, е защо?

Декларациите, които лицата, заемащи висши държавни длъжности подават пред Сметната палата, са публични и лесно могат да бъдат открити в специален регистър, който позволява направата на справка и за предходни години. С измененията в законодателната рамка, наистина от настоящата година, магистратите – съдии, прокурори, следователи, вече представят декларациите си за имущество и интереси пред Инспектората на ВСС. И точно тук откриваме две съществени подробности. Едната е свързана с факта, че във Висшия съдебен съвет и в Инспектората на съдебната власт има представители, които не идват от съдебната власт - например, адвокати. Още повече, че законодателят много правилно е запазил изискването имуществените декларации, както членовете на ВСС, а така също и на избираните от парламента главен съдебен инспектор и инспекторите, да бъдат предоставяни на Сметната палата, заради елементарния принцип, че “власт, власт възпира”. Та, нали би изглеждало алогично – инспекторите на съдебната власт да подават декларации само и единствено пред самите себе си, както и сами себе си да се проверяват. Другата подробност се състои в това, че има съществена разлика между това къде точно ще подадеш имуществената си декларация.

Ако Лозан Панов бе спазил изискването на закона и беше подал имуществената си декларация пред Сметната палата, обществото щеше да знае какво движимо и недвижимо имущество притежава, какви и от каква трудова или друга дейност са придобитите доходи, какви спестявания или заеми има. Както той, така и съпругата му. А също така дали има настъпили промени спрямо предходните години и ако има такива, в какво се изразяват. Когато Панов подава декларации за имущество и интереси единствено пред ИВСС, тези факти остават достояние само на ограничен кръг лица – съдебните инспектори и администрацията на Инспектората, но не и на обществото.

Когато преди около два месеца публично известни станаха факти от предишни имуществени декларации на Лозан Панов и на последната му съпруга Елисавета Панова, председателят на ВКС даде една дузина интервюта, които използва, за да отклони вниманието от доходите и собствеността на фамилията му. Опитвайки да представи себе си и съпругата си като жертви на атаки, Панов не отговори как в последните няколко години съпругата му е придобила няколко скъпи имота в престижни райони в столицата. Още повече, че в публичните декларации, които Панов е бил длъжен да подава пред Сметната палата, въпросните имоти не са посочени. Основателен мотив председателят на ВКС да наруши закона и да не подаде декларация в публичния регистър на Сметната палата за 2017 г., защото или трябва отново да ги скрие, а ако ги “осветли” ще трябва да отговаря и защо чак сега изпълнява закона. А защо трябва да го направи ли? Защото именно с последните промени инспекторите от ИВСС вече имат правомощия да извършват насрещни проверки на декларираното.

Всичко това показва колко прозорлив може да се окаже проваленият бивш правосъден министър Христо Иванов, който през миналогодишното лято на сбирка на задкулисието “АРГО” отклонява номинацията на Лозан Панов за президент с митологичното определение за съпругата му – “Черен лебед”. И понеже именно докато заемаше за кратко поста на правосъден министър Христо Иванов много държеше да задължи магистратите да декларират всевъзможни обстоятелства, включително и за любовниците си, без значение на пола им, както и да бъдат подложени на пълни проверки от Инспектората, то в качеството му на партиен лидер някак си е оглушително мълчанието му по въпроса с опита на Лозан Панов да скрие имуществената си декларация, с което грубо да наруши закона. При други обстоятелства, едва ли Иванов и кликата около него щяха да пропуснат да използват целия си арсенал от хибридни похвати, за да призоват за оставката на председателя на ВКС. Сега първо ще замълчат, а после може и да се хвърлят да защитават Панов, макар да е видно, че се е провалил на теста за интегритет.

Във времената на “постистината” и двойнствения морал, забележително е отношението на медиите-бухалки на олигархията към скандалното погазване на закона от Лозан Панов и провалилия се опит да покрие, по всичко изглежда, неудобни факти за миналото на “Черния лебед”. Флагманът на пропагандата в защита на председателя на ВКС – сайтът на подсъдимия олигарх Огнян Донев “Клуб Зет”, се направи, че скандал няма и наложи пълно медийно затъмнение по темата със скритата от Лозан Панов имуществена декларация. “Медиапул” – сайтът, който твърди, че се бори с “фалшивите новини” се опита да отклони вниманието от Панов, като неглижира казуса и го определи като “пропуск”. Но ненадминати в манипулацията се оказаха от “Дневник” на обвиняемия олигарх Иво Прокопиев, които, след като дълго мълчаха по темата, достигнаха до нови висоти в поръчковото обслужване на председателя на ВКС, като заключиха: “Сметната палата се обърка с декларацията на Лозан Панов”.

Законът изисква Сметната палата да уведоми за нарушението на Лозан Панов изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, както и председателя на Държавната агенция “Национална сигурност”, които следва да разпоредят пълна проверка на доходите, имуществото на фамилията на председателя на ВКС. Задължително е същото да направи и Инспекторатът на ВСС, още повече, че са налице достатъчно основания да се смята, че Лозан Панов целенасочено се е опитал да избегне опубличаването на фактите и обстоятелствата от имуществената си декларация. Изпълнението на закона, т.е. проверките срещу Панов, със сигурност ще породи нов опит на олигархичните му кукловоди да го героизират, превръщайки го в “жертва” на всевъзможни заговори. С тази разлика, че вече никой, извън щатните “професионални” протестъри, няма да им се върже. Ерозията на доверието, с която председателят на ВКС се опитваше да зарази институция след институция, вече доведе до пълното му делегитимиране.  За да избегне поредното унижение, на което подлага Върховния съд, пред Лозан Панов има само един вариант за действие – още преди да са станали ясни заключенията от предстоящите проверки, председателят на ВКС собственоръчно да поиска да бъде освободен от поста. Но понеже няма да го направи, то е крайно време Висшият съдебен съвет да стартира процедурата по предсрочно прекратяване на мандата му. Факти и основания за това има достатъчно, дори и без този позорен опит на Панов да се постави над закона и да скрие от обществото имуществената декларация на “Черния лебед”.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Анализи