Представят проект „Визуална среда на църквата „Рождество Христово“ в с. Арбанаси“

Проект „Виртуалната среда на църквата „Рождество Христово“ в с. Арбанаси“ ще бъде представен на 29 ноември. Срещата е от 14,00 ч. в абсидата на музей „Възраждане и Учредително събрание“. Проектът за дигитализация включва външна и вътрешна Google разходка и ARViTech – специално разработен проект за виртуална реалност на църквата с патентована технология. Дигитализацията във виртуална среда е извършена от италианската фирма, която инсталира ARViTech –продукта и ще го интегрира с уеб страници и социалните мрежи.

Храмът “Рождество Христово” се намира в югозападната част на Арбанаси. Постройката е масивна и каменна размери 28,80 х 10,40 м, с трискатен керемиден покрив. Апсидата се издига до половината от височината на източната фасада и има самостоятелно покритие. Южната стена е плътна, раздвижена единствено от четири прозоречни отвора. Две трети от северната и цялата западна стени представляват сляпа аркада. Западната фасада е симетрично решена. По централната и ос е поместен отворът на входната врата, а над него е традиционната патронна ниша. По план черквата се състои от олтар, наос и притвор, разположени по оста изток-запад, параклис “Св. Йоан Предтеча” от север, обединени с Г-образна галерия от север и запад.

Църквата е част от комплекс. От резиденцията се е осъществявало управлението на най-голямата митрополия на Балканския полуостров – Търновската

Коментари

Задължително поле