През миналата година задълженията на общините у нас са достигнали около 200 милиона лева

Снимка: Архив

През миналата година задълженията на общините у нас са се увеличили и са достигнали, според неокончателни данни, около 200 милиона лева, съобщи пред БНР Емил Савов, който е зам.-изпълнителен директор на НСОРБ. Той коментира, че въпреки увеличаването на неразплатените задължения на местната власт, повечето от общините ще задържат размера на местните данъци на нивото от 2016 година. В много общини обаче ще се увеличат таксите, допълни Савов:

Не така стоят нещата с таксите, където повече общини са решили да ги увеличат през 2017-а – примерно една пета от общия брой, но има и такива, които намаляват размера – на таксите за битови отпадъци, за детски ясли, за детски градини. Малко са на брой, но има и такива.

Емил Савов обясни, че основното предизвикателство за финансовата политика на местните власти е баланса между просрочени задължения и просрочени вземания:

Логично би било при толкова неразплатени разходи, по-точно просрочени, да се увеличават данъците, само че решението е малко по-различно. Ние, общините, колкото имаме просрочени задължения, горе-долу толкова, даже и по-голям е размерът на просрочените вземания – тоест на неиздължени данъци и такси. И когато прегледахме – с особен интерес, дебатите, общественото обсъждане (на общинските бюджети – бел. ред.) основните усилия на общините са към повишаване на събираемостта – тоест това е основният акцент на общинските бюджети през 2017-а. И това е начинът, по който общините се стремят да разплатят старите си задължения.

Савов уточни, че най-голямо увеличение има на такса битови отпадъци, като повишението е средно около 10 процента спрямо миналата година. Той отбеляза, че процесът на финансова децентрализация не е особено напреднал у нас, а извънредните трансфери от централния бюджет за определени общини са практика, която се затвърждава вече около 20 години. Критериите за общини, заплашени от фалит, обаче засега не се прилагат:

Засега няма реално приложение на новата глава от Закона за публичните финанси, която беше прието през пролетта на миналата година – знаете, бяха вкарани в закона показатели, по които би трябвало обективно да се мерят кои са общините (заплашени от фалит – бел. ред.). Бяха избрани 36 общини, на които би трябвало по силата на закона да се помогне. До момента на приемане на общинските бюджети за 2017-а на нито една община не е оказана помощ.

И аз, и колегите в сдружението (НСОРБ) се чудим защо беше необходим въобще новият регламент, при условие че даже и към момента на приемането на бюджета тези 36 случая нямат никаква яснота ще получат ли в крайна сметка това , което законът повелява да получат или не.

Коментари

Задължително поле