Приключи обновяването и на пет държавни сгради в Попово

В дейностите са вложени над 843 000 лв.

Още шест сгради са обновени в Попово по проект, реализиран по Оперативна програма „Региони в растеж”, съобщиха от общината на заключителен форум за отчитане на дейностите. Стойността им е за над 843 000 лева.

Обхванати са общинската музикална школа към читалище „Св. Св. Кирил и Методий“ и пет държавни сгради. Те са на Министерство на земеделието, където се помещават Общинската служба по земеделие и филиалът на Областната дирекция по безопасност на храните, както и четири сгради на "Пожарна безопасност и защита на населението.

Постигнатият резултат от изпълнението на проектните дейности води до подобряване енергийни характеристики на шестте административни сгради и постигне на оптимална икономия на енергия. От екипа отчитат и подобряване на експлоатационните характеристики на обектите, което води до удължаване на жизнения цикъл и промяна на цялостния им облик.

Не без значение е, че се повишава и качеството на работната среда на служителите и предоставяните услуги на посетителите в публичните институции в общината, отчитат още работещите по проекта. Паралелно по други проекти върви обновяване и на други държавни и жилищни сгради, след като в предходни периоди общината успя да санира своята собственост.

Коментари

Задължително поле