Прокуратурата за мониторинговия доклад на ЕК: Липсата на нови препоръки е признание за напредъка

Европейската комисия обосновано и обективно отчита постигнатия „значителен напредък по препоръките в доклада от януари 2017 г.“, настъпилите „допълнителни положителни промени“, „решимостта за напредък в реформата“ и ускорения темп на предприетите действия. Това се казва в позиция на прокуратурата по повод представения днес мониторингов доклад за напредъка на страната ни в съдебната реформа.

Показателна за признатия напредък е липсата на нови препоръки и увереността, че изпълнението на вече дадените е възможно „в близко бъдеще“ при „добро сътрудничество между институциите“.

Удовлетворяваща е положителната оценка за дейността на прокуратурата и позитивно отчетените усилия за:

  • „специалното внимание“, което се обръща на делата за корупция по високите етажи на властта, включително извършеният анализ и набелязаните мерки, адресирани към всички отговорни институции, за повишаване ефективността на разследванията
  • постигане на „трайни резултати в работата на специализирания съд и специализираната прокуратура по дела за организирана престъпност и отнемането на незаконно придобито имущество“
  • настъпилата „мащабна промяна в престъпната среда“ - „спад на нивото на видимо насилие“ в резултат на „по – малката заплаха за стабилността на обществото“, която в миналото е генерирала организираната престъпност и това, че „като цяло положението в България се приближава до това в някои други държави – членки“
  • анализиране на решенията на ЕСПЧ относно неефективните наказателни производства и „напредъка в последващите действия“ по изпълнение на предвидените мерки в пътната карта
  • реформиране на съдебната карта в частта за прокуратурите и представеният от главния прокурор „конкретен модел за окрупняване на районните прокуратури“
  • предоставяне на информация по институционален път и чрез редовни пресбрифинги за дела с висок обществен интерес.

Прокуратурата ще продължи действията си за цялостно изпълнение на препоръките, като за пореден път отбелязва, че то е постижимо само при конструктивно взаимодействие между институциите, ангажирани със съдебната реформа и борбата срещу престъпността.

Коментари

Задължително поле