Прокуратурата оспори приема на първолаци в София

Според обвинението 4-те допълнителни критерия нарушават закона

Софийска градска прокуратура (СГП) внесе протест в Административния съд срещу Системата за прием на ученици в 1 клас в общинските училища в столицата.

Съдът ще трябва да се произнесе за законността на разпоредба от системата, която бе приета от Столичния общински съвет на 23 февруари.

Съгласно чл. 9 от Системата за прием при голям брой кандидати за първи клас, всяко училище, по решение на Педагогическия му съвет, може да приеме до три свои, допълнителни критерии за прием, различни от общо установените. 

С това, според прокуратурата, СОС е разширил без правно основание възможността за прием на ученици, което представлява грубо нарушение на Закона за предучилищното и училищно образование и Наредбата за организация на дейностите в училищното образование.

По този начин се създават условия за възникване на закононарушения, свързани с въвеждане на единни критерии за прием на учениците в първи клас във всички общински училища на територията на СО, аргументираха се още от СГП.

На базата на тези основания СГП е поискала от съда отменянето на Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

В неделя министърът на образованието Красимир Вълчев обясни, че нови правила за прием ще има от следващата година.

Коментари

Задължително поле