Прокуратурата прати приема на първокласници в София в комисията по дискриминация

ВАП се самосезира вследствие на произволно проучване на допълнителни критерии за класиране на ученици в първи клас в някои училища в гр. София. С тях от педагогическите съвети се въвеждат предимства от рода на: родители на деца, които към датата на подаване на заявлението са на постоянен трудов договор в МОН, СО или държавната администрация; дете, на което един от родителите е държавен или общински служител в системата на образованието, общинската или държавната администрация; дете на работещи в сферата на образованието и т. н.

Въпросните критерии се приемат съобразно т. 9 от Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община /Системата/. По инициатива на ВАП законосъобразността на току-що посочената разпоредба е оспорена пред Административен съд - София град.

Констатациите на ВАП относно стореното от педагогическите съвети налагат необходимост от преценка за наличие на дискриминационни практики. Ето защо, в изпълнение на конституционния прерогатив на прокуратурата да следи за спазване на законността, в защита на държавния и обществения интерес, е сезирана Комисията за защита от дискриминация /КЗД/, в качеството ѝ на специализиран държавен орган за осигуряване на равенство в третирането, с оглед образуване на производства за проверка на спазване на нормативните изисквания при прилагане на критерии за прием на ученици в първи клас в страната.

След стартиране на действията по реда на надзора за законност във ВАП са получени още сигнали от граждани с конкретни твърдения за прилагане на подобни дискриминационни критерии. И тези изложения са изпратени на КЗД по компетентност.

От ВАП е уточнено изрично, че нормата от Системата е оспорена по съдебен ред, но въпреки това представените сведения сочат, че от КЗД са ангажирани единствено МОН, Регионално управление на образованието, Председател на Столичен общински съвет и Кмет на Столична община.

Предвид неуведомяването на ВАП за предприемане на действия за проверка за наличие на дискриминация в други училища на територията на цялата страна, получената информация не сочи на цялостно изпълнение на правомощията на КЗД.

Коментари

Задължително поле