Прокурорската колегия на ВСС избра Димитър Петров за временен ръководител на Спецпрокуратурата

Снимка: Архив

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отмени решението си, с което Даниела Начева бе определена за и.ф. административен ръководител на Специализираната прокуратура и определи Димитър Франтишек Петров, заместник на административния ръководител за изпълняващ функциите „административен ръководител“. Той е предложен от Иван Гешев – заместник главен прокурор при ВКП, съобщиха от Висшия съдебен съвет.

Прокурор Петров има над 17 години юридически стаж и е заемал последователно длъжностите: следовател в Окръжен следствен отдел – Силистра; следовател в Столична следствена служба; прокурор в Районна прокуратура – София; прокурор в Софийска районна прокуратура, командирован в Софийска градска прокуратура. От 19.03.2018 г. и към настоящия момент е заместник на административния ръководител на Специализираната прокуратура.

На предходното си заседание Прокурорската колегия отложи разглеждането на предложението за определяне на и.ф. административен ръководител, за да бъдат изслушани заместниците на административния ръководител на Специализираната прокуратура. Междувременно във връзка с писмо до главния прокурор на Република България от Йордан Стоев – член на Прокурорската колегия, изслушването бе отложено.

В писмото си Йордан Стоев е изразил категорично несъгласие с приетото решение като е посочил, че процедурата за изпълняващ функциите на административен ръководител, както и тази за назначаване на заместник на административния ръководител, не предвижда изслушване на тези лица пред Прокурорската колегия. Господин Стоев е предложил да се преразгледа решението на Прокурорската колегия по т. 14 от протокол № 27/24.10.2018 г., както и да се оттегли отправената покана до заместниците на административния ръководител на Специализираната прокуратура.

На 10.10.2018 г. прокурор Начева е депозирала молба с искане да бъде освободена по лични причини от длъжността и.ф. „административен ръководител“.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Крими и право