Промени в центровете за възрастни с увреждания и стари хора гласуваха съветниците в Търговище

Увеличаване капацитета на Дневния център за пълнолетни лица с увреждания с 10 места, гласува по предложение на администрацията Общинският съвет в Търговище.

Местният парламент подкрепи и другото предложение, което е Дневният център за стари хора да се преобразува в Център за социална рехабилитация и интеграция.

Промяната става на база мотивирано искане от председателя на Агенция за социално развитие „Вижън“, на която от тази година е възложено управлението на двете услуги.

Съветниците подкрепиха предложението първото звено да увеличи капацитета си, тъй като и към момента в него услугите ползват близо 30 души, при капацитет от 20. Това води до затруднения, като недостиг на персонал и средства.

Преобразуваното на другия център пък ще даде възможност за предоставяне на почасови консултантски услуги, рехабилитация, различни терапии и ще отговори на отговори на нуждите на потребителите.

Предложенията ще бъдат изпратени до Регионална дирекция „Социално подпомагане“ и в последствие до Агенцията за социално подпомагане. Очаква се, след утвърждаване, те да влязат в сила от септември.

Коментари

Задължително поле