Промиването на мозъците и контролът

Искат да ни подчинят с обща вяра

„Битието определя съзнанието“ е заразило мозъците на всички

За съжаление, хората масово си мислят, че историческият процес има само икономическа детерминанта и изобщо не разбират, че над нея доминират идеите, големите смисли, които ни формират такива, каквито сме. Ама това пусто материалистическо „битието определя съзнанието“ е заразило мозъците на всички. В този смисъл почти всички са марксисти, дори без да го разбират. Докато повелителите на историята работят върху идеологиите. промиват ни мозъците, а ние не разбираме какво правят и защо. Просто, защото сме научени да мислим, че най-големият мотив на някой може да е само да натрупа пари. А социалните инженери знаят, че парите са нищо. Важна е властта, властта над хората и то постигната посредством моделирене на съзнанието и ценностните им системи.

Във всеки случай, всичко онова, което днес наричаме либерално, ляволиберално и несистемно ляво представляват част от един и същи идеологически и политически конгломерат. Крайнолевите са просто техните щурмоваци, които най-радикално и необуздано прокарват същите идеи. Човек може да си помисли, че днешното глупаво и съвсем непрогресивно ляволиберално е някак си хакнато от злите капиталисти, които го използват като идеологически инструмент за техния социален инженеринг. Единствената девиация, която не се е вписала в тази концептуална рамка, е тази на сталиновия социализъм. Истинското ляво е това на троцки според западняците, а както знаем, те са създатели на лявата идея.

Знаете ли защо, според мен, имаме толкова организирани атаки срещу християнската цивилизация? Защото единствена тя е развила идеята за егалитаризъм и демокрация. Нито една друга култура не е, за цялата човешка история. А тези приятели строят свръхтоталитаризъм, на който му пречат подобни концепции.

Населението на планетата е огромно и тепърва още ще расте, контролът върху него е все по-сложен и само амалгамирането му, заличаването на историческата и културна памет и идентичност, както и подчиняването му на обща вяра (особено така удобна като исляма) могат да постигнат тази цел.

(от фейсбук)

Коментари

Задължително поле