Проф. дтн инж. Цоло Вутов поема мисията на почетен председател на Научно-техническия съюз по МДГМ

Проф. дтн инж. Иван Ячев връчва на проф. дтн инж. Цоло Вутов златен медал на ФНТС.

Той бе удостоен със златен медал „Добри Желязков – Фабрикаджията“

Проф. дтн инж. Цоло Вутов беше избран за Почетен председател на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия (НТС по МДГМ) на Общото събрание на съюза за изключителния му принос като ръководител, учен, индустриалец, дарител и общественик. Това е високо признание на научно-техническата общност за големите му заслуги от 2000 г. досега за утвърждаването на НТС като организация, успешно обединяваща целите на образованието, науката и бизнеса. Наред с мисията си на почетен председател той ще продължи дейността си за развитието и укрепването на авторитета на организацията у нас и в чужбина като член на Управителния съвет, член на Международния организационен комитет на Световния минен конгрес и редица други международни организации.

На 10 май проф. дтн инж. Цоло Вутов бе награден и със златен медал „Добри Желязков – Фабрикаджията“ на Федерацията на научно-техническите съюзи в България (ФНТС), на която е Почетен член. При връчването на медала председателят на ФНТС проф. дтн инж. Иван Ячев подчерта, че проф. Вутов е удостоен с него „за високи и трайни постижения в иновациите и развитието на индустрията в България“.

„За мен тази награда е висока чест. Вероятно и аз имам заслуги, но тя е признание за общите усилия на всички, с които заедно сме работили в продължение на 20 години и ще продължим да работим заедно за перспективите на съюза“, каза проф. Вутов в благодарственото си слово.

За председател на НТС по МДГМ Общото събрание избра д-р инж. Кремена Деделянова, главен секретар на организацията от 2005 до 2019 г. и член на Международния организационен комитет на Световния минен конгрес.

Коментари

Задължително поле