Проф. Славик Табаков - Световен учен

Проф. Славик Табаков от Кралския колеж на Лондон е включен в Почетния списък на най-изтъкнатите международни лидери на науките медицинска физика и медицинско инженерство. Другият българин в този престижен списък е проф. Магдалена Стоева от катедра “Образна диагностика” на Медицински университет - Пловдив. Международния съюз за физически и инженерни науки в медицината (IUPESM), на който проф. Славик Табаков е вицепрезидент, празнува т. г. 40 години от основаването си и 20 години от признаването на науките медицинска физика и медицинско инженерство от International Science Council - най-голямата и най-старата световна научна организация.

Проф. Славик Табаков е британски и български специалист по рентгенова техника и медицинска физика, председател на Международната организация по медицинска физика. Роден е в Пловдив, в семейство на потомствени лекари и общественици. Той е правнук на общественика Никола Табаков и внук на известния лекар д-р Теофил Груев. Последният е братовчед на Христо Г. Данов, който извършва първото кръвопреливане в Пловдив и закупува първия рентгенов апарат в България. Първите медицински описания на българските извори с минерални води също са негови. Като дете Славик обичал да стои в кабинета на дядо си и да разглежда с интерес микроскопа и барометъра. “Даде ми една стара рентгенова тръба (вкъщи имахме доста части от неговия рентгенов апарат - първия скопичен апарат в България), разкрива днес професорът. Подарената от дядо му стара рентгенова тръба става един от любимите му предмети и по-късно определя професията му.

Славик Табаков завършва медицинска и ядрена електроника в Технически университет (ВМЕИ) през 1978. Започва кариерата си във ВМИ - Пловдив. Там той инсталира първия компютърен томограф в града, а през 1984 - първия цифров рентгенов апарат в България. Заедно с д-р К. Велкова правят първата дигитална субтракционна ангиография в страната.

Инж. Табаков преминава специализации по медицинска физика, компютърна томография и цифрови рентгенови апарати в САЩ, Германия и Франция. През 1989 основава първата лаборатория за цифрови медицински образи в страната и заедно с проф. И. Делов, д-р С. Цветкова и инж. А. Личев разработват методи за оценка на минералното съдържание на костите, а с д-р А. Недева - методи за ултразвукови измервания. През 1988 защитава в София кандидатска дисертация по компютърна томография (КТ Денситометрия). Две години по-късно се хабилитира към ВМИ - Пловдив. През 1991 е поканен за главен медицински физик към Университетската болница на Кралския колеж в Лондон, където повторно се хабилитира.

Проф. Табаков има близо 1500 студенти в 82 страни, участва в издаването на 48 учебника. Заедно със съпругата си д-р Ася Табакова и специалисти от Великобритания, Италия, Швеция, Франция и България разработват и внедряват програми по електронно образование в много страни, за което са удостоени с наградата “Леонардо да Винчи” на Европейската комисия.

Ръководи колектив от 350 учени от 36 страни, които изготвят по негов проект първата е-Енциклопедия по медицинска физика с научен речник (преведен на 31 езика). Участва в много проекти като експерт на Международната агенция за атомна енергия (IAEA). Спомага за създаването на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) - Пловдив. Основава магистърски курс по медицинска физика в Пловдив.

Семейство Ася и Славик Табакови са едни от първите дарители в кампанията “Подари си птица”, която ще подпомага културни събития, представления, детски образователни програми, изложби, конференции в Епископската базилика в Пловдив. Тяхната дъщеря - Добринка Табакова - е композитор.

“Където и да съм бил, съм намирал начини да говоря за историята на България и нейните приноси към европейската цивилизация. Дори когато бях избран за президент на Международната организация по медицинска физика, взимайки над 80% от гласовете на колеги от целия свят, възприех това като едно признание не само на моите приноси, но и на моето семейство, род, страна и сътрудници”, заявява големият учен.

 

Светът се покланя на такива хора

Българският народ не е голям, но има велики представители, които са накарали светът да им се поклони. Днес академичната общност на висшето училище отдава почит на точно такъв човек като удостояваме проф. Славик Табаков с титлата Доктор хонорис кауза на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите. Със своя бляскав ум, с пословичното си трудолюбие, с гените си, с изключителната подкрепа на безкрайно талантливото му семейство проф. Табаков достига най-големите висоти в сферата си.

Проф. д-р инж. Димитър Димитров, ректор на ВУАРР

 

Гордост за научната ни общност

Биографията на проф. Табаков в областта на медицинската физика и електронното обучение е е наистина впечатляваща. Учени като него придават облика на едно висше учебно заведение и са повод българската научна общност да се гордее, че нейни представителите получават високо призвание сред световния научен елит.

Проф. Марияна Иванова, зам.-ректор на ВУАРР

 

С визия за цяла Европа

Впечатляващ е трудът на проф. Табаков и неговата съпруга Ася върху електронната Енциклопедия по медицинска физика. Двамата са работили неуморно с визия - не само за България, а за цяла Европа.
Проф. Виктор Колин Робъртс, британски учен-специалист по медицинско инженерство и физика
Изключително топъл човек

Самият Славик е изключително топъл човек, такива са и неговите колеги от България. Страната ви има много богата култура и вековна културна история. Ние знаем от Добринка, дъщерята на Славик, каква велика музикална традиция имате.

Професор Корнелиус Луис, ръководител на катедра “Медицинско инженерство и Физика” в болница Кингс колидж, Лондон

Научни постижения на професора

Научните и научно-практическите постижения на проф. Табаков в областта на медицинската физика са признати в световен мащаб. Той е водещ автор на концепцията за електронното образование по медицинска физика; първите образователни бази данни с изображения; първите електронни книги; първата енциклопедия по медицинска физика; първия международен терминологичен речник по медицинска физика (на 29 езика), за което е награден с медала Харолд Джонс за изключителни приноси в обучението по медицинска физика и ръководна роля в международното образование.

Коментари

Задължително поле