Процесуални нарушения върнаха делото срещу черната вдовица Веселина, обвинена в жестокото убийство на мъжа си Димитър

Процесуални нарушения върнаха делото срещу черната вдовица Веселина Гинева, обвинена за убийството на мъжа си Димитър Миразчиев. Трилърът, разиграл се в блок 2 ж.к. „Лазур“, шокира бургазлии. Днес Веселина пристигна видимо спокойна в Съдебната палата в Бургас, без да продума пред медиите. В съдебната зала заяви единствено, че няма какво да каже.

Окръжен съд-Бургас прие, че по делото за убийство, се констатират процесуални нарушения, допуснати в досъдебното производство и при изготвянето на обвинителния акт, които са отстраними. Поради това, настоящият съдебен състав прекрати производството и го върна на държавното обвинение за отстраняване на нарушенията и посочване на всички факти в обстоятелствената част на обвинителния акт.

Окръжен съд – Бургас прие, че не са настъпили нови обстоятелства, които да налагат промяна и потвърди взетата мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо Веселина Гинева.

В случая повдигнатото на подсъдимата Веселина обвинение за това, че на 01.08.2014 г., в Бургас, ж.к. Лазур, с користна цел, по особено мъчителен начин, предумишлено умъртвила лице, намиращо се в безпомощно състояние – Димитър Миразчиев, като системно не му е давала достатъчно количество храна, вода и необходимите за заболяването му лекарства, лишила го е от необходимата квалифицирана медицинска помощ и грижи в болнични условия, вследствие на което е настъпила смъртта му.

При така формулираното обвинение от една страна се посочва, че умъртвяването е извършено на конкретна дата - 01.08.2014 г., а от друга страна се приема от прокурора, че умъртвяването е осъществено от подсъдимата чрез системно недаване на достатъчно количество храна, вода и необходимите за заболяването на пострадалия лекарства и лишаване от необходимата квалифицирана медицинска помощ и грижи в болнични условия, която системност предполага период от време, в който е осъществено бездействието. Това според съда представлява неяснота на обвинението за убийство по чл. 116, ал. 1, т. 5, т. 6, предл. 3, т. 7 и т. 9, вр. чл. 115 от НК в частта относно времето на извършване на деянието.

На следващо място, на подсъдимата Веселина Гинева, е повдигнато и обвинение за това, че за периода от 01.09.2014 г. до 31.08.2016 г. в град Бургас, при условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага, като пълномощник на Димитър Миразчиев, възбудила и поддържала заблуждение у служител при ТП на НОИ -Бургас, че Димитър Миразчиев, починал на 01.08.2014 г., е жив и има право да продължи да получава пенсия за старост. В резултат на което служителят е наредил превод на пенсии за старост на мъжа за периода от 01.09.2014 г. до 31.08.2016 г, като с това е причинила имотна вреда на Национален осигурителен институт, в общ размер на 21 140 лева.

В обстоятелствената част на внесения от Окръжна прокуратура – Бургас обвинителен акт относно това обвинение, липсва описание с какви конкретни действия, според прокуратурата, обвиняемата е възбудила и поддържала заблуждение у служителката на НОИ. В обстоятелствената част на обвинителния акт следва да се посочат точно и ясно конкретните извършени от подсъдимата действия по формиране на неверни представи - въвеждане в заблуждение, съответно по поддържане на тези неверни представи у посочената като измамена служителка на НОИ, за да извърши тя разпоредителни действия.

Съгласно указанията, дадени с Тълкувателно решение №2/2002 г. на ВКС, в обстоятелствената част на обвинителния акт прокурорът задължително трябва да посочи всички факти, които обуславят съставомерността на деянието и участието на обвиняемия в осъществяването му. Това е необходимо с оглед основното предназначение на обвинителния акт да очертае рамките на обвинението, в които ще се развие процесът на доказване по време на съдебната фаза, мотивира се Окръжният съд.

Определението може да бъде обжалвано и протестирано пред Апелативен съд – Бургас в седмодневен срок.

Коментари

Задължително поле