Пускат две нови сметки за глобите от КАТ

Главна дирекция “Национална полиция” (ГДНП) напомни днес, че от 1 януари 2019 г. плащането на глоби по наказателни постановления и фишове, съставени за нарушения, установени на място, се извършва по сметка BG 22 UBBS 8888 3122 9441 01,BIC код: UBBSBGSF. Сметката е в “Обединена българска банка” и се администрира от ГДНП.

Също от 1 януари догодина глобите по електронни фишове серия “Г” и по наказателни постановления, издадени за нарушения на Кодекса за застраховането, се плащат по сметка BG 04 UBBS 8888 1000 9137 40, BIC код: UBBSBGSF. Средствата се превеждат в Гаранционен фонд и сметката също е в ОББ.

Глобите по електронни фишове серия “К” продължават да се плащат по досегашната сметка в БНБ и влизат във Фонд за пътна безопасност.

Коментари

Задължително поле