Райфайзенбанк България отчете 132 млн. лв. печалба

Оливер Рьогл, председател на УС на Райфайзенбанк представи финансовите резултати на банката.

Печалба от 132,6 млн. лева след данъци отчита Райфайзенбанк България за 2016 г. Кредитният портфейл надхвърля 4 млрд. лева, което е ръст от 5% спрямо 2015 г. Делът на необслужваните кредити намалява и към края на м.г. е 6,5%.

През тази година лихвените равнища ще се запазят, а евентуално увеличение се очаква през втората половина на 2018 г., прогнозира Оливер Рьогл, главен изпълнителен директор на банката. Според Рьогл е възможно при кредитирането на дребно да има още съвсем слабо намаляване на лихвите, но много лимитирано. Той подчерта, че и за бизнеса, и за гражданите в момента нивата на лихвите по заеми дават добра възможност за дългосрочно кредитиране - с инвестиционни или ипотечни кредити. За момента Райфайзенбанк България не планира да участва в процеси по консолидация на банковия пазар, коментира Рьогл.

Коментари

Задължително поле