Рекорден ръст от 15% на жилищните заеми

Общият ръст на заемите за домакинствата е с 10,5%, или с 2,3 млрд. лв. за година.

Депозитите в банките се увеличиха с над 6 млрд. лв.

Бизнес кредитите нараснаха с 5,4%

Жилищните кредити нараснаха с рекордните 15,1%, обявиха от БНБ. В края на февруари общият размер на отпуснатите от банките жилищни заеми е 10,93 млрд. лв., като за година се увеличава с 1,43 млрд. лв. Потребителските заеми за домакинствата също бързо нарастват – с 11,5%, или с 1,19 млрд. лв. за година и към края на февруари са в размер на 11,505 млрд. лв.

Бързият ръст на кредитите е знак за доброто развитие на икономиката на страната преди пандемията от коронавируса. За да охлади бързия ръст на кредитирането от БНБ дори на няколко пъти взимаха решение за увеличаване на антицикличния буфер през тази и следващата година. Това означаваше, че банките трябваше да заделят повече резерви за всеки отпуснат заем. През миналата седмица обаче заради пандемията от БНБ решиха да отменят предвиденото увеличение на антицикличния буфер и така той остава на сегашното ниво от 0,5% през 2020 г.

Прави впечатление, че ръстът на жилищните кредити към края на февруари е по-голям от увеличението на потребителските заеми. Т.е. желанието на хората да купят нов апартамент за семейството си, както и да инвестират парите си в нещо сигурно като недвижим имот, е било по-голямо от желанието да похарчат пари за екскурзия, ремонт или други текущи нужди.

При бизнес кредитите също има голямо увеличениу – с 5,4%, или с 1,78 млрд. лв., като в края на февруари те надминават 34,89 млрд. лв.

Хората не само взимат повече нови заеми от бизнеса, но и спестяват повече. За година депозитите на граждани нарастват с 4 млрд. лв. и достигат 56,1 млрд. лв. А влговете на нефинансовите предприятия се увеличават с 2,4 млрд. лв. до 25,8 млрд. лв. Спестяванията в банките на финансови предприятия като застрахователи и пенсионни фондове леко намаляват. В резултат общата сума на депозитите нараства с 6 млрд. лв. за година до 84,8 млрд. лв.

Коментари

Задължително поле