Рекорд на туристи отчита Гърция

Увеличение от 22,9% на туристическия поток в Гърция показва статистиката за първото шестмесечие на годината, или 10,5 милиона срещу 8,5 милиона през съответния период на миналата година.

Паралелно туристическите приходи в периода на месеците Януари – Юни 2018 г. достигат 4,777 милиарда евро или увеличение от 17,2% в сравнение със съответния период на 2017 г.

Тази ескалация се дължи на увеличените приходи от жителите на ЕС с 25,1%, или 3,321 милиарда евро, представлявайки 69,5% от общите приходи, както и приходите от жителите на страните извън ЕС със 2,2%, които се оформиха на 1.305 милиона евро.

Регистрирано е увеличение на туристопотока за страните на ЕС, с процент на участие 63,9%, и страните извън ЕС с процент 25,9%. В периода Януари-Юни 2018 г. туристите от страните на ЕС са се увеличи с 26,2% в сравнение със съответния период на 2017 г.

В периода Януари-Юни 2018 г., общите приходи от круизните туристи са увеличени с 2,4% в сравнение със съответния период на 2017 г. достигайки 167 милиона евро, от които 15,4 милиона евро се включват в записаните данни на Гранична Проверка и касаят туристите напуснали Гърция (last port-последно пристанище), докато 151,1 милиона евро са допълнителните приходи, отчетени от допълнителни проверки.

Коментари

Задължително поле