Ремонтират къщи паметници на културата в старинната част на Велико Търново

K1Собствениците на няколко къщи в старинната част на Велико Търново започнаха да ремонтират фасадите им според издадените от Общината предписания.

Активно се работи по вековни постройки на улиците „Независимост”, „Стефан Стамболов” и „Михаил Кефалов”. Къщите са недвижими културни ценности, част от груповия ансамбъл „Старо Търново“. Това съобщиха от кметската управа в болярския град.

„Издадени са разрешителни за ремонтни дейности по фасадите на още седем сгради частна собственост, които се намират в рамките на архитектурния резерват. За необходимостта от дейности собствениците също са получавали предписания от компетентните експерти в общинската администрация”, допълниха от Общината.

Въпреки ограничените от нормативната уредба правомощия кметът Даниел Панов и експертният му екип  непрестанно търсят решения за опазване и реставриране на къщите паметници на културата. Още през 2012 г. от Велико Търново бе подето начинанието за създаването на Закон за старите столици. Инициирани са редица нормативни промени в Закона за културното наследство, Закона за устройство на територията и др., с цел ускоряване на процедурите по одобрение на проектите за ремонти на сгради със защитен статут. Изготвени са общи силуетни планове за сградите по улиците „Велчо Джамджията“ и „Стефан Стамболов“, която облекчава много процедурите по съгласуване на фасадните ремонти. В партньорство с бизнеса бяха осигурени и строителни материали.

На собствениците на 36 сгради в старата част са издадени предписания за укрепване и обезопасяване. Новата уредба увеличава до 3000 лева глобите за стопани, които не полагат нужните грижи за своите недвижими имоти - паметници на културата. Санкцията скача до 10 000 лева, ако културната ценност е унищожена и не е възстановена в срок, в същия вид и параметри. За юридически лица глобите са до 30 000 лева. Велико Търново става и една от шестте общини, в които ще се създадат звена, разполагащи с част от правомощията на Националния институт за недвижимо културно наследство.

Коментари

Задължително поле