Ремонтират пътя от Русе до Кубрат с над 45 млн. лв.

Обновяването на всеки километър от трасето излиза по близо милион

Над 45 млн. лв. ще струва основният ремонт на близо 47-километровото трасе на второкласния път между Русе и Кубрат. Очаква се отсечката да е обновена за следващото лято, тъй като срокът на договора за изпълнение на поръчката, възложена от пътната агенция, е 10 месеца. Рехабилитацията на трасето, финансирана с евросредства по ОП „Региони в растеж“, е разделена на два лота.

Първата от тях е с дължина 21,5 километра и започва от кръстовището с първокласния път от Русе до Варна, преминава през селата Червена вода и Ново село и завършва на 2 км след с. Ново село в посока село Тетово. Проектът предвижда изграждането на нова конструкция на местата с недостатъчна носимоспособност и полагане на нова асфалтобетонова настилка в целия участък. Ще бъде подобрено отводняването на настилката с възстановяване на банкетите и бордюрите.

Отсечката ще е с обновени ограничителни системи, пътни знаци и хоризонтална маркировка Ще бъде ремонтиран и надлезът над жп линията Русе-Варна при 3-ти км, с дължина 64 м. На съоръжението ще бъдат подменени хидроизолацията, дилатационните фуги, ще се положи асфалтова настилка, ще се монтират нови парапети и ограничителни системи. Избраният изпълнител е „ИСА 2000“ ЕООД, а стойността на договора близо 23 млн. лв. с ДДС.

Вторият участък е с дължина от 25,2-километра, започва от края на предходната отсечка, преминава през селата Тетово и Беловец и завършва в Кубрат при пресичането с второкласния път към Разград. Предвижда се цялостна подмяна на пътната настилка, заздравяване на конструкцията на местата с недостатъчна носимоспособност, подобряване на отводняването, възстановяване на банкетите и бордюрите, полагане на нова хоризонтална маркировка и монтаж на нови ограничителни системи и пътни знаци.

Ще бъде обновен и мостът при 23-ти км, в района на село Тетово, който е с дължина 41 м. На съоръжението ще се извърши подмяна на хидроизолацията, ще се положи нова асфалтова настилка, ще се подобри отводняването, ще се монтират нови парапети и ограничителни системи. Договорът за тази отсечка е сключен с ДЗЗД „Кубрат“, в което участват „Автомагистрали Хемус“ АД и „Автомагистрали Черно море“ АД. Стойността на контракта е 22,3 млн. лв. с ДДС.

Коментари

Задължително поле