РИОСВ-Пловдив проведе работна среща с "Монди Стамболийски" след сигнали за неприятни миризми

По инициатива на РИОСВ-Пловдив се проведе междуведомствена работна среща с представители на "Монди Стамболийски" ЕАД във връзка с куп сигнали за неприятни миризми, подавани на "зеления" телефон на екоинспекцията с посочен източник - производствената дейност на компанията.

РИОСВ изиска операторът да предприеме действия за промяна на комплексното разрешително, да направи независима експертиза за влиянието на миризмите върху здравето на хората и да предоставя публично своевременна информация за емисиите. На срещата присъстваха експети от РЗИ-Пловдив, областната администрация в Пловдив и община Стамболийски. През тях бе представена инвестиционната програма на дружеството, стартирала през 2008 г. Според нея до момента са инвестирани над 43 млн. лв. за подобряване на производствения процес с цел минимализиране на емисиите в околната среда. През 2017 г. се предвижда обновяване производството на терпентин, а през 2018 г. се очаква да приключи подмяната на промивната инсталация за целулозата. В резултат на предприетите действия се отчита намаляване на замърсяването, причинено от "Монди Стамболийски", както и интензивността и честотата на усетените от населението миризми.

Представителите на общинската и областната администрация декларираха, че при тях няма жалби и сигнали срещу дейността на предприятието за хартия. От РЗИ-Пловдив изказаха становище, че нямат нормативен документ, съгласно който да упражняват контрол по отношение на неприятните миризми. Контролът на обекта от РИОСВ - Пловдив ще продължи, а при установяване на нарушения на екологичното законодателство ще бъдат предприети съответните действия.

Коментари

Задължително поле