Ромска организация плати таксите за забавачка на 186 деца

забавачка, деца

Центърът за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" във Велико Търново е платил за първите четири месеца от тази учебна година таксите за детска градина на 186 деца от семейства в неравностойно положение. Общата сума за покриване на таксите възлиза на 16 015 лв., като периодът обхваща месеците септември – декември 2016.

Инициативата е в рамките на проект „Готови за училище“, който се изпълнява от Център „Амалипе“ с финансовата подкрепа на Тръст за социална алтернатива и Фондация „Америка за България“. Проектните дейности ще продължат до приключване на учебната година - юни 2017 г.

"Целта на разработката е не просто да се покриват такси за детска градина на деца, обхванати от проектните дейности, а да се започне широк обществен разговор за ефективността от инвестициите в ранното детско образование като средство за преодоляване на трайната бедност, както и да се обърне внимание на предизвикателствата при осигуряване на достъп до ранно детско образование за най-бедните граждани на България", коментират от ромската организация в старата столица.

Коментари

Задължително поле