Ръст на приходите в бюджета на Варна за полугодие

smart

Ръст на приходите в бюджета на Варна за първото полугодие отчетоха от администрацията на заседание на комисията "Финанси и бюджет" към местния парламент.

При макрорамка от 412,7 млн. лв. до 30 юни реалните постъпление в хазната са 217,1 млн. лв. Отчита се увеличение на събираемостта на голяма част от местните данъци.

До края на първото полугодие варненци са внесли 48 млн. лв. или 59% от планираните общо 81,2 млн. лв. За същото време на миналата година приходите са били с 2,1 млн. лв. по-малко. Ръст от 1,2 млн. лв. има и при неданъчните приходи, обясни пред съветниците Стефка Господинова, шеф на финансовата дирекция в общината. От общински такси, глоби, собственост и др. в бюджета са постъпили 36 млн. лв.

На заседанието стана ясно, че община Варна запазва високия си кредитен рейтинг и през тази година. Той остава ВВВ със стабилна перспектива и е равен на държавния. При определянето му Българската агенция по кредитен рейтинг е взела предвид финансовата стабилност на общината, солидните инвестиции, благоприятната демографска перспектива, рекордно ниското за последните 10 г. ниво на безработица от 2,8% и фактът, че от няколко години градът няма просрочени задължения, коментира Господинова.

Според отчета й разходите по бюджета за първото полугодие са в размер на 149,7 млн. лв., като най-много средства са отишли за образование и инженерна инфраструктура.

Коментари

Задължително поле