Само 5% от новите фирми оцеляват над 5 години

През 2017 г. са загинали 35 116 фирми, или 10,1% от активните предприятия, в резултат на което 2,46% от заетите през годината са загубили работните си места. 42,2% от умрелите предприятия са от сектора „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”.

За година са създадени 41 723 компании

Повечето хора опитват със собствен бизнес в областта на търговията

Само 5% от новите фирми оцеляват над 5 години, показват данните на НСИ за демографията на предприятията. Всяка година хиляди хора се опитват да стартират собствен бизнес, най-често в областта на търговията. Но малко от тях успяват да се задържат на пазара.

В страната има над 352 хил. фирми, като 11,4% от тях са новородени през 2018 г., т. е. създадени са през тази година, показват данните на НСИ.

През всяка от последните пет години се раждат по около 11,9% от активните предприятия. Това говори за голяма активност от страна на българите при регистрирането на фирми. За периода 2014-2018 г. най-голям дял от 41,1% имат новородените дружества в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”. Същевременно най-нисък е делът на новородените фирми в сектор „Добивна промишленост” - едва 0,1%.

Тази тенденция се запазва и през всяка от последните години, което потвърждава, че най-често хората се опитват да стартират собствен бизнес именно в търговията. Като обикновено започват с малка фирма без наети служители. През 2018 г. без наети хора са били 27 118 от новородените дружества, следвани от тези с 1-4 души персонал - 11 719. През същата година новородените предприятията с поне 10 наети души са само 528.
От всички родени през 2017 г. предприятия 80,6% оцеляват една година по-късно, като по-стабилни са фирмите с няколко наети човека. При дружествата 5-9 служители оцелелите една година след създаването им са 88,4%.
През 2017 г. новородените фирми са 41 723, като от тях 33 613 са преживели успешно 2018 г. Най-висок е делът на оцелелите предприятия в сектора „Финансови и застрахователни дейности” - 87,6%, а най-нисък - в сектора „Добивна промишленост” - 56,5%.

Но ако погледнем какво става 5 години след раждането на една фирма, ситуацията не е така добра. Делът на дружествата, родени през 2013 г. и все още активни 5 години по-късно, е само 5%. Най-жизнеспособни са фирмите от сектор „Транспорт, складиране и пощи”, в който 5,9% са оцелели през 5-годишния период. Най-малък е делът на оцелелите от „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”.

Всяко второ дружество е без персонал

В страната има над 352 хил. фирми, показват данните на Националния статистически институт. От тях най-голям дял имат активните дружества без наети работници. През 2018 г. техният брой е 168 848, или 47,1% от всички активни предприятия. В групата на фирмите с „1-4 наети” души попадат 37,4% от общия брой на фирмите в страната. Най-нисък е делът на фирмите с „5-9 наети лица” - 7,2%. А в групата с „10 и повече наети лица” попадат едва 7,8% от активните предприятия в страната.

В големите предприятия с над 10 души персонал работят 69,4% от заетите в периода 2014-2018 г., показват данните на НСИ. И обратното - големият брой фирми без нает персонал формират само 6,8% от общия брой на заетите в страната.

Коментари

Задължително поле