Свалят с 34% сметките за газ за август и септември

Цената на газа за август и септември 2019 г. се понижава със задна дата с малко над 34%. За периода 5.08-31.08.2019 г. цената е с 34,79 % по-ниска в сравнение с утвърдената от регулатора цена за миналия период, а за септември - с 34,32%.

Това реши Комисията за енергийно и водно регулиране на закрито заседание.

Утвърдените цени за минали периоди са приети с цел да бъдат изчислени сумите, които общественият доставчик на природен газ и крайните снабдители следва да възстановяват на клиентите за доставка на природен газ, се посочва в  решенията.

Утвърждаването на цени на природния газ за минали периоди е в резултат на променените условия на договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт от 2 март 2020 г. за доставка на природен газ, съгласно които общественият доставчик на природен газ следва да възстанови суми по договори за доставка на природен газ, считано от 5 август 2019 г.

В тази връзка съгласно приетите промени в Закона за енергетиката  от 24.04.2020 г. общественият доставчик на природен газ следва да възстанови суми по договори за доставка на природен газ на крайни снабдители на природен газ и клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, включително на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

При определяне на новите цени са отчетени и разходите  за пренос на природен газ през територията на Р Румъния за периода 1.09.2019 г.-30.09.2019 г., както и усреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяният в страната природен газ за период от четиридесет и пет дни, предхождащи месеца на внасяне на предложението за утвърждаване на цената.

През тази седмица КЕВР ще проведе закрити заседания, на които предстои да  приеме окончателни решения във връзка с подадените от "Булгаргаз" ЕАД заявления за утвърждаване на цени на природния газ и за други минали периоди - м.октомври, м.ноември и м.декември 2019 г. След приемането им решенията на Комисията ще бъдат публикувани на интернет страницата на регулатора.

КЕВР извършва анализ на влиянието на променените цени на природния газ през периода от м. август 2019 г. до м. март 2020 г. върху цените на топлинната енергия и на електрическата енергия, произведена от топлоцентрали с високоефективно комбинирано производство. В тази връзка регулаторът ще приеме отделно решение за изменението на цените на топлинната енергия и на високоефективната електроенергия за указания период.

Решенията на КЕВР може да видите тук.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Бизнес