Светило в математиката става "Доктор хонорис кауза" на Пловдивски университет

Ректорът на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" проф. Запрян Козлуджов ще връчи в сряда званието "Доктор хонорис кауза" на световноизвестния математик проф. Рави Агарвал. Присъждането на почетното звание е по повод 70-годишния юбилей на прочутия учен, както и като признание за изключителния му принос в развитието на математиката и нейните приложения, обясни деканът на Факултета по математика и информатика проф. д-р Антон Илиев. Проф. Рави Агарвал е ръководител на катедра в Университета "A&M" в Тексас, САЩ.

Той е главен редактор на 4 списания с импакт фактор и член на редакционните колегии на 40 научни списания с международна редакционна колегия. Автор е на 39 монографии в областта на математиката, публикувал е 1400 научни статии, които са цитирани над 35 000 пъти според Google Scholar. Светилото в математиката е бил гост-лектор в ПУ "Паисий Хилендарски" и има съвместни проекти с преподаватели от пловдивския вуз.

Коментари

Задължително поле