Свищовска студентка спечели стипендия на фондация „Св. Св. Константин и Елена” по програма „Туризъм”

Четвъртокурсничката Петя Костова от Стопанска академия „Д. А. Ценов” в Свищов, която се обучава в редовна форма по спец. „Икономика на туризма”, стана първият свищовски студент, удостоен с престижната стипендия на фондация „Св. Св. Константин и Елена” по програма „Туризъм”.

Стипендиантската програма насърчава и подпомага български студенти, обучаващи се в специалности в сферата на туризма, които са постигнали отлични резултати в обучението, участват активно в стажове, проекти и допълнителни форми на обучение, с което се изграждат като успешни бъдещи специалисти в сферата на туризма.

Програмата, която се осъществява със съдействието на „Холдинг Варна” АД, подпомага висшето образование на двама редовни студенти през летния семестър на настоящата учебна 2019/2020 година, като кандидатите трябва да са постигнали минимален успех отличен 5.50 от зимния семестър. Размерът на стипендията е 1500 лв., които се получават на 5 равни месечни вноски.

Коментари

Задължително поле