Свищовски студенти представиха идеи за винен туризъм

 

Кръгла маса на тема „Винен туризъм – състояние и перспективи за развитие” се проведе в Стопанската академия в Свищов. Форумът бе час от проект с ръководител доц. д-р Пенка Горанова, финансиран по линия на ИНИ. При откриване на кръглата маса доц. Горанова – преподавател към катедра „Маркетинг” поясни, че проекта е насочен към проучване ролята на винения туризъм за устойчиво развитие на районите (Дунавски и Тракийски) за производство на регионално вино в България.

Със свои презентации по темата, в кръглата маса участваха студенти от специалностите „Маркетинг” и „Икономика на туризма”. Интердисциплинарното жури, което оценяваше разработките, бе председателствано от проф. д-р Никола Янков от катедра „Маркетинг”. В състава на журито бяха преподаватели и от катедрите „Икономика и управление на туризма”, „Статистика” и „Стратегическо планиране”. Сред критериите за оценка на презентациите, освен визуалното представяне и презентационните умения, бе и наличието на конкретика или предложения по разглеждания проблем. В сформираните общо 8 екипа участваха студенти от 2, 3 и 4 курс на специалност „Маркетинг”, от 2 и 4 курс „Икономика на туризма”.

В своите разработки студентите дефинираха какво е винен туризъм, коментираха българския опит в тази сфера, на какъв етап е развитието му в Европа и нарастващия интерес към него. В студентските презентации бяха включени и предложения как да се развива и рекламира винения туризъм в България, така че да привлича все повече туристи от страната и чужбина. На първо място се класира екипът на Лилия Петкова и Вероника Асенова, която следва „Икономика на туризма”. Затруднени в избора си, членовете на журито присъдиха две втори награди за екипи от специалност „Маркетинг” – третокурсниците Памела Христова и Цветан Цаков, и четвъртокурсниците Сийка Жекова, Теодора Цвяткова, Мерт Дурхан, Иван Драгомиров. Всички участници получиха сертификати, а за студентите от класираните на 1 и 2 място отбори бяха осигурени и материални награди.

Коментари

Задължително поле