Семейството на Марешки е учредило ВОЛЯ в нарушение на закона

Веселин Марешки

И водачи на три от листите на ВОЛЯ са двупартийни

Бащата, майката, съпругата и сестрата на търговеца политик са подписали декларации, че не

членуват в друга политическа формация, включвайки се и във втората

Веселин Найденов Марешки не е сред учредителите на партията „Либерален алианс” (прекръстена на ВОЛЯ), но това грубо нарушение на Закона за политическите партии са извършили майка му Веска Спасова Марешка, съпругата му Светлана Александровна Марешка, сестра му Нина Найденова Марешка и покойният му баща Найден Василев Марешки. Роднините на Марешки са сред учредителите и на първата му партия „Национално движение за свобода и достойнство”, заедно с голяма компания служители и близки на семейството и шефа.

Това показа преглед на оригиналите на всички документи във фирмените дела на двете партии, извършен от „Труд” на място в деловодството на Софийския градски съд.

На първата партия на Марешки е отказана пререгистрация на втората година от съществуването й. Още преди да приключи делото, в което адвокатите му оспорват това решение на съда, неговите роднини и други довереници учредяват втората партия, която той впоследствие оглавява.

Освен семейство Марешки едновременно в две партии са се записали и Дилбер Ахмедова Вейсалова - сега водач на листата на ВОЛЯ в Кърджали и трета в листата във Варна, Гергана Желязкова Стефанова (по-рано Славова) - водач в Бургас и Сливен, Николай Наков Наков - трети в листата в Стара Загора.

Гергана Стефанова (Славова) е и първият председател на „Либерален алианс” (сега ВОЛЯ), която Марешки оглавява официално пет години след създаването й.

Ето какво сочат документите:

Фирмено дело номер 13376 на партия „Национално движение за свобода и демокрация” е образувано на 8 декември 2004 г. по молба от 7 декември 2014 г. от Веселин Найденов Марешки - председател, Дилбер Ахмедова Вейсалова и Цветелина Тодорова Тънмазова - заместник-председатели на новоучредената формация.

В представен пред съда учредителен акт на НДСД пише, че учредителното събрание е проведено на 9 ноември 2004 г., като са преброени 524 учредители. За членове на мандатната комисия на събранието са избрани Николай Наков Наков, Цветелина Тодорова Тънмазова и Силвия Руменова Петрова, форумът е председателстван от Марешки. С пълно мнозинство е било прието решение за учредяване, устав и ръководство в споменатия вече състав с мандат от 7 години.

Ход на делото по регистрация е даден на заседание на 16 февруари 2005 г. от съдия Димана Йосифова, на което са се явили прокурор Кръстанова от Софийската градска прокуратура и адвокатите Цветанка Тиганчева и Красимир Апостолов, упълномощени от Марешки.

С решение от 21 февруари 2005 г. съдът решава да впише партията.

В регистратурата на фирменото отделение на СГС на 29 юни 2006 г. е подадена молба за промени във вписани обстоятелства по фирменото дело от упълномощената Албена Владимирова Найденова. Марешки уведомява съда, че на извънреден конгрес на НДСД е приет нов устав и контролни органи на партията, които са съобразени с изискванията на новия Закон за политическите партии, обнародван в Държавен вестник на 1 април 2005 г.

Приложен е протокол на партията от 1 април 2005 г. за определяне на членове на Национален изпълнителен съвет, според който Марешки е утвърдил Дилбер Вейсалова и Тънмазова за зам.-председатели и Светлана Марешка и Силвия Руменова Петрова за членове.

Приложен е и протокол от 15 април 2006 за редовно заседание на НИС, на което са присъствали всички негови членове и е взето решение за свикване и провеждане на извънреден конгрес на 31 май 2006 г. С решението поименно са определени 20 делегати: Веселин Марешки, Дилбер Вейсалова, Цветелина Тънмазова, Светлана Марешка, Силвия Руменова Петкова, Николай Наков Наков, Пламен Трифонов Христов, Гюлер Ахмедова Мерданова, Виолета Иванова Гьондрева, Гергана Желязкова Славова, Албена Владимирова Найденова, Веска Спасова Марешка, Кръстина Николова Иванова, Марин Минков Петров, Нина Найденова Марешка, Васил Йорданов Ямболов, Валентина Илиева Банчева, Елена Ангелова Благоева, Найден Василев Марешки.

Приложен е също протокол от извънредния конгрес, на който за мандатна комисия са избрани Николай Наков, Цветелина Тънмазова и Силвия Петкова. Конгресът е председателстван от Марешки, решенията са приети с абсолютно мнозинство, подписали са се всички делегати.

Приложен е още протокол за определяне на зам.-председатели на партийната контролна комисия - на 31 май 2006 г. за нейни членове са избрани Дилбер Вейсалова и Цветелина Тънмазова.

С решение от 27 октомври 2006 г. СГС отказва да впише промените. Съдът посочва, че не е представен протокол от заседанието на НИС, от който да е видна нормата на представителство, начина на свикване на конгреса и дневния ред, както и протокол от мандатната комисия, от които да е видно спазена ли е нормата на представителство, съответно редовен ли е извънредният конгрес и може ли да взима решения.

„Липсват доказателства съгласно чл. 15, ал. 3, т. 4, 5, 6 и 8 от ЗЗП, от които да е видно какъв е членският състав на партията”, пише в мотивите за решението. „Представеният устав не дава основание на съда да приеме, че е устройствен акт на партия със сериозни политически амбиции”, пише още там. Съдът посочва също, че е нарушена разпоредбата представителните органи на партията да бъдат и членове на партийната контролна комисия.

Решението е оспорено от адвокатите на Марешки на 20 декември 2007 г. пред Върховния касационен съд, където е образувано дело номер 533 от 2007 г. В жалбата, подписана от Марешки, е посочено, че „новият устав по същество не се различава от стария”.

На 21 януари 2008 г. тричленен състав на ВКС с председател Никола Хитров и членове Емил Марков и Емилия Василева два ход на делото. На заседанието прокурор Раева посочва, че счита жалбата за неоснователна.

С решение от 25 февруари 2008 г. съдът отхвърля жалбата като неоснователна. Въпреки че отхвърлят някои от мотивите на СГС, съдиите смятат, че решението на колегата им по-долната инстанция „в основата си е правилно” , защото в устава на партията липсват правила относно представителството. В мотивите е посочено, че щом НИС избира делегатите за конгреса, те може да са произволен брой, а не спрямо текущия брой на членовете.

Това решение е последният документ във фирменото дело на първата партия на Марешки.

Междувременно до Софийския градски съд е подадена молба от Гергана Желязкова Славова - председател, и Васил Йорданов Ямболов и Румен Владимиров Петков - зам.-председатели, за регистриране на партия „Либерален алианс”. В протокол от учредителното събрание, проведено на 15 юли 2007 г., пише, че председател на събранието е бил Николай Наков Наков.

С решение от 24 август 2007 г. съдия Севдалина Червенкова вписва партията, като прокурор Нели Христозова изразява становище „за” вписването.

„От представения списък на учредителите на политическа партия и съответния брой декларации съдът прави извода, че лицата, взели това решение (за учредяване на партия „Либерален алианс” - б.р.), са пълнолетни български граждани и имат избирателни права, с което е изпълнена разпоредбата на чл. 11 от ЗЗП”, мотивира се съдът.

С протокол от извънреден конгрес, проведен на 23 април 2012 г. с участието на 17 делегати, на 3 октомври 2012 г. Марешки подава заявление да бъде вписан като избран за председател. С решение от 22 ноември 2012 г. съдия Нели Алексиева приема заявлението, като прокурор Димитър Ангелов изразява становище „за”.

В обобщение - днешната партия ВОЛЯ е създадена още преди съдът да остави извън закона първата партия на Марешки. При това е създадена от същите хора, посочени в документите, с които първата все още яростно защитава правото си на съществуване в съда - Дилбер Вейсалова, Цветелина Тънмазова, Светлана Марешка, Николай Наков, Гергана Славова (Стефанова), Веска Марешка, Нина Марешка, Васил Ямболов. Всеки от тях собственоръчно е попълнил и подписал декларация, че не членува в друга партия, увери се „Труд”.

Учредители и на двете партии със сигурност са още едни и същи хора. “Труд” не намира за нужно да ги изброява, нека прокуратурата и съдът си свършат работата.

 

Бившият член на ЦИК и КС проф. Пламен Киров:

СГС е сътворил безобразие, „Воля“ не е трябвало да бъде регистрирана

Докато няма решение на съда за заличаване на партията “Национално движение за свобода и демокрация”, тя е действаща, обясни пред “Труд” експертът в тази материя проф. Пламен Киров. По думите му защо не е заличена досега, трябва да каже съдът. Според него на “Либерален алианс” (”Воля”) е трябвало да бъде отказана регистрация. Проф. Киров прогнозира, че казусът ще се развие след изборите с дело в Конституционния съд, но как ще се развие, не е ясно, защото това ще бъде прецедент.

“СГС е сътворил безобразие, да видим сега как ще се борят за правова държава”, коментира Пламен Киров.

 

Бившият вътрешен министър, адв. Емануил Йорданов:

Законът е нарушен, но липсва основание за прекратяване на „Воля“

Има забрана в закона учредителите на партия да членуват в друга, но тази забрана не е подкрепена с никакви санкции, обясни пред „Труд” адвокат Емануил Йорданов. По думите му в закона липсва основание прокуратурата да поиска от съда прекратяване на регистрацията на „Воля”. Адв. Йорданов прогнозира, че може да бъде потърсена наказателна отговорност за документи с невярно съдържание на подалите декларации за индивидуално членство, които са членували в друга партия по това време.

 

Трябва да установят и останалите учредители в двете партии

Прокуратурата проверява Марешки по казуса

В Софийската градска прокуратура (СГП) постъпи сигнал от Централната избирателна комисия (ЦИК) за извършване на проверка за спазване на разпоредбите на Закона за политическите партии от страна на кандидата за народен представил Веселин Марешки, съобщиха от държавното обвинение. СГП е образувала преписка по постъпилите материали и е разпоредила проверка, в хода на която са изискани материалите по делата за регистрация на двете партии от СГС и удостоверение за актуално състояние на политическите партии.

Сигналът на ЦИК е по запитване на „Труд”.

Както стана ясно, самият Марешки не е учредител на втората си партия, но такива са множество други лица, включително кандидат-депутати. Затова проверката не би трябвало да се ограничи само с него, а да обхване всички учредители на „Либерален алианс” (сегашната „Воля”).

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Разследване