Семейство Гипсън – сред най-големите дарители в образованието у нас

Робърт и Нели Гипсън

От 2004 г. Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий” реализира една благородна инициатива, адресирана към отлични студенти у нас, които имат нужда от социална подкрепа. По волята на дарители от САЩ (сем. Нели и Робърт Гипсън) всяка есен се връчват 100 стипендии „Нели и Робърт Гипсън”.

Самите дарители ще престигнат в София на 20 ноември. На 21 ноември г-н Гипсън ще получи наградата „Най-голям частен дарител за 2019 г.”, която ще му бъде връчена лично от г-н Румен Радев, Президент на Република България. На следващия ден в Театралната лаборатория „Алма Алтер” (СУ) от 11 ч. ще се състои официалната церемония по връчване на 75 стипендии от по 2000 лв. годишно, които са спечелени от наши даровити младежи през изминалите години. Грамотите и паричното измерение ще бъдат връчени на студенти от 2-и, 3-и и 4-и курс. Когато един студент е спечелил тази чест в първи курс, той я запазва до края на следването си, тъй като стипендиите „Гипсън” са в размер на 8000 лв. за цялото обучение в бакалавърска степен на всеки удостоен с нея.

А сегашните първокурсници все още имат уникалната възможност да подадат документите си до 25 ноември в офиса на фондация „Св. св. Кирил и Методий” (лично или по пощата) за новите 25 стипендии за учебната 2019 – 2020 г. при изпълнени условия в правилника за провеждане на конкурса от страна на стипендиантите. Важно е кандидатите да знаят, че няма ограничение за специалности, но трябва да са приети като „Държавна поръчка” в университети на територията на България. За специалностите „Право” и „Медицина” дарителите осигуряват средства за пълния курс на обучение, който е съответно 5 и 6 години.

Това е една инициатива, която е уникална проява на гражданското общество и в широк мащаб е адресирана и към социалната, и към сферата на развитие на потенциал на младите хора чрез образование.

Броят на вече връчените стипендии досега е близо 1300. Въпреки икономическата криза през 2008 г., сем. Гипсън продължи подкрепата си за програмата. Общата сума, предоставена от дарителите до края на изминалата учебна година, е 2 104 734 лева.

Като студент г-н Гипсън е получил подкрепата на частни дарители и никога не забравя значението на този жест. Затова за него е дълбоко морално и принципно задължение да подкрепя младите хора в тяхното развитие в широк кръг от академични специалности.

Събитието по връчването на стипендиите традиционно се провежда с участието на ректори на наши университети, кметове на общини и представители на Президентството, Министерството на образованието и науката и Регионалния инспекторат по образованието.

Пълна информация за условията, на които трябва да отговарят кандидатите за стипендията, можете да намерите на официалния сайт на Международната фондация „Св. св. Кирил Методий”: https://www.cmfnd.org/?page_id=521

Коментари

Задължително поле