Скок на детската престъпност и ДДС-измамите

Тревожен ръст на делата, водени срещу непълнолетни извършители на престъпления отчете варненският апелативен прокурор Вилен Мичев в отчет за работата на институцията през 2017 г. Обвинителите са наблюдавали 379 такива производства, като само новообразуваните са били 220. В 10 от случаите съдилищата от апелативния район са наложили на подрастващи най-тежката мярка за неотклонение - задържане под стража.

Според магистратите причините за ръста на детската престъпност се коренят в отказа от образование, от което годишно по данни на НСИ след 1989 г. отпадат около 30 000 деца. Половината от тях са от ромски произход. Те не пристъпват прага на училището, което отдавна се е отказало от възпитателните си функции. За да ограничат тези процеси, прокурорите организират срещите с подрастващи и им разясняват опасността от наказателна репресия най-вече при употребата на дрога, се посочва в отчета.

Според него миналата година е регистриран и трикратен ръст на ДДС-измамите. Апелативната прокуратура е наблюдавала общо 93 такива дела, 63 от които са били новообразувани, а броят на осъдените за злоупотреба с ДДС 33 души е най-големият от 2013 г. насам. По актове на 20-те прокуратури в апелативния район през 2017 г. са били осъдени и санкционирани 5489 лица - със 113 повече спрямо 2016 г.

Коментари

Задължително поле