Словаци със завиден опит ще строят пътя през Кресненското дефиле

Строежът на първата отсечка от магистрала Д1 Яновце – Яблонов

Фирмата „Вахостав“ вече изгражда у нас и 13 км от скоростната отсечка между Ботевград и Мездра

Поверено им е обновяването на Замъка на Братислава

Словашка компания с над 60-годишна история и завиден опит в Европа ще строи част от отсечката между Кресна и Крупник от магистрала „Струма“ през Кресненското дефиле. Причина за избора е най-добрата техническа оферта. „Вахостав“ обединява сили за поръчката с големи строителни компании у нас - „Грома Холд“ ЕООД, „Европейски пътища“ АД, „Водно строителство - Благоевград“ АД и „Пътпроект“ ЕООД.

Словашката фирма е основана през 1954 година първо като държавна строителна компания, а през 1989 година се влива успешно в частния бизнес и разширява портфолиото си, което тогава се състои основно от водни проекти - язовири и ВЕЦ-ове. Благодарение на инвестициите си в иновации, нови технологии и подготовката на експерти, фирмата се нарежда сред топ три на строителните компании на Словакия. Компанията се гордее със знакови проекти в родината си и съседните страни.

Сред знаковите проекти на „Вахостав“ са изграждането на няколко монолитни моста по различни технологии, включително и на съоръжението върху най-високите колони в Словакия. Всеки от носещите стълбове на моста е с височина от 77 метра. Съоръжението е част от построената от фирмата магистрална отсечка между Свърчиновец и Скалите. Това е само един от магистралните проекти, които има зад гърба си компанията, като повечето от тях включват инженерни съоръжения като мостове, тунели и пътни възли.

Сред по-мащабните проекти на компанията се нарежда строителството на магистралните участъци между Дубна скала и Турани, Яновче и Яблонов, Менгушова и Яновче, модернизацията на железопътния път между Сенквиче и Цифер, между Белуша и Пухов и Нове место над Вахом.

В портфолиото на „Вахостав“ е и един от най-дългите мостове в Словакия с дължина от 1786 метра, както и един от магистралните тунели в Словакия, изграден по новия австрийски метод. По същия метод се строи и най-дългото тунелно съоръжение у нас - това при село Железница. При него първо се пробива земната маса, после се укрепва и чак след това отново се пробива. При този метод се разчита на изключителна точност при изпълнението на отделните технологични операции. Чрез него буквално се помага на масива сам да се крепи, така че да се гарантира безопасността на съоръжението.

За имиджа и уменията на компанията говори и факта, че й е поверено мащабното обновление на една от най-големите туристически атракции и важна част от културно-историческото наследство на Словакия - Замъкът Братислава. За първи път за твърдината се съобщава в началото на 10-ти век. Крепостта се извисява на живописен хълм над река Дунав и може да бъде видяна от целия град. На „Вахостав“ столицата на Словакия дължи и защитните си съоръжения срещу наводнения, които според специалистите могат да опазят града и срещу най-свирепата стихия. Собствениците на един от най-луксозните бизнес хотели в Братислава е доверил построяването на сградата именно на „Вахостав“.

 

Досие

Пет дъщерни дружества подпомагат дейността им

За да може да разшири портфолиото си компанията разчита на своите дъщерни дружества, като всяко от тях е специализирано в отделна дейност.

Основната дейност на дъщерното „ВХС-СК“ е в областта на гражданското строителство - изграждане на жилищни комплекси, логистични центрове и производствени халета, хотелски комплекси, обновяване на исторически и културни паметници.

Компанията „Вахостав- К-Префа“ е специализирана в производство на бетон, бетонови смеси и готови елементи. По поръчка изработват скелета, филиграни таванни панели, стълби и балкони. Персонализираното производство за транспортни съоръжения включва производство на предварително напрегнати мостови сглобяеми елементи, мостови первази, бетонни пътни бариери, панели за шумозащитни прегради, фитинги с анкери за подпорни стени и каменни блокове за изграждане на подпорни стени и стабилизация на воден поток. Производството на мостови елементи, пътни панели, стоманобетонни компоненти, бордюри, прорези за канали, кабелни канали, канализационни шахти, габаритни шахти, водостоци, малки канализационни инсталации от съхранени камерни системи допълва производствената програма.

„ГЕОтранс-ЛОМИ“ извършва добив, производство, преработка и продажба на трошен камък за бетонобъркачки, за конструктивни слоеве на магистрали и пътни конструкции, релси и основни слоеве на железопътни конструкции, както и смеси за битумно покритие.

„Контрол-ВХС-СК“ извършва геотехнически изпитвания на почвата и други насипни материали, лабораторни анализи на почва, консултации в областта на геотехническото инженерство, безразрушително изпитване на бетон или хидравлично изпитване на херметичност на тръбите и шахтите. Част от работата на компанията са измервания на повърхностното вълнообразуване с летви и планографи, изваждане на изпитвания на бетони и изолация, тестване на свежестта на бетонната смес и изпълнение на тестови образци. Служителите извършват и повърхностно измерване на влажността на бетонната конструкция, тестване на якостта на бетон при натиск и якост на огъване, измерване на целостта на пилотите или видео-мониторинг на тръбите.

Вахостав има и дъщерно дружество и в Чехия, което се фокусира върху строителството в областта на пътното инженерство - полагане на асфалтови слоеве и полагане на ролков бетон.

Коментари

Задължително поле