Собственици на имот съдят НС заради несправедливо обезщетяване

Снимка: Архив

Родното законодателство нарушавало правото на ЕС

Двама собственици на поземлен имот от община Добричка съдят Народното събрание за вреди, причинени им от неприлагане на европейското право, съобщиха от пресцентъра на Добричкия окръжен съд. В исковата си молба те посочват, че парламентът не е изпълнил задължението си, произтичащо от правото на ЕС, да въведе в родното законоделство мерки, които гарантират справедливото обезщетяване на собствениците на имоти, отчуждени принудително за държавни нужди.

Жалбоподателите са собственици на имот, част от който е бил отчужден за изграждането на обект от национално значение- газопроводното отклонение Добрич-Силистра. Според тях оценката на отчуждената земя е била извършена по неправилна методика и за това не са получили справедливо обезщетение. Посочват, че в българското законодателство съществува дискриминационна разпоредба, която позволява на държавата да влияе на цените в своя полза за сметка на собствениците на отчуждени имоти.

ДОС е разгледал исковата молба, но е спрял производството, заради противоречива съдебна практика по въпроса дали административните или общите съдилища трябва да разглеждат искове да отговорността на държавата за причинени вреди, причинени от нарушение на правото на ЕС. Във връзка с такива дела в края на 2016 г. Варненският административен съд е отправил запитване до Съда на Европейския съюз, който трябва да даде отговор на въпроса кои съдилища са компетентни да разглеждат тези дела. Решението на ДОС подлежи на обжалване пред Апелативен съд-Варна.

Коментари

Задължително поле